Europa's potentieel?

Primary tabs

Scope: 
Type: 
The European Tree carries many different types of fruit

Onze wereld staat voor veel fundamentele problemen die het vermogen van individuele landen om ze op te lossen te boven gaan. Als we deze problemen niet snel aanpakken in een grootschalige collectieve menselijke inspanning, zal de mondiale samenleving of zelfs de planeet zelf het einde van deze eeuw misschien niet halen, althans niet op een gezonde manier. In feite heeft een aanzienlijk deel van de menselijke en dierlijke bevolking en verontrustende delen van de aarde dat punt al bereikt en doen niet anders dan vechten voor hun loutere overleving. De situatie wordt steeds onstabieler en onhoudbaarder.

Helaas zijn de meeste mensen eenvoudigweg zo druk bezig de drukte van het dagelijks leven bij te houden dat ze niet eens de tijd of energie vinden om erover na te denken, laat staan ​​om te handelen. Anderen geven er de voorkeur aan geen zorgen te maken en kiezen ervoor zich te laten afleiden. En dan is er een klein maar bevoorrecht aantal mensen, dat van dit alles profiteert en de macht heeft om andere mensen zo bezig te houden, af te leiden of zelfs in die droevige staat van overleven te houden.

Gelukkig worden kleine maar groeiende groepen mensen in de wereld wakker ten aanzien van deze realiteit. Elk benaderd het vanuit één van de verschillende perspectieven, zij het klimaat, ecologie, evolutie, een humanitaire of sociale benadering, psychologie, onderwijs, gezondheid en voeding, wetenschap, kunst, sport, rechtvaardigheid, politiek en zelfs het bedrijfsleven of de economie.

Als het gebied van de wereld met de hoogste mate van vrijheid en rechtvaardigheid, is het juist in Europa waar deze groepen gemakkelijker ontkiemen en groeien. Tegelijkertijd hebben we ook voldoende essentiële middelen, zoals kapitaal en kennis. Dit maakt Europa de plek bij uitstek, mogelijk de enige, met voldoende potentieel om de verandering te ontketenen die de wereld NU nodig heeft om gezond de 22ste eeuw te bereiken.

Maar dat kan alleen in een werkelijk verenigd Europa! Niet echt in de huidige EU, die in wezen enkel een politieke, monetaire en marktunie is waar de vertegenwoordigers van elke natie nog altijd voor het thuisland opkomt, maar in een Europa verenigd door gewetensvolle burgers, in een humanitaire, sociale, ethische zin en met een werkelijke geest van "vereniging", van samenleven en delen. In feite een gemeenschap.

Het potentieel van Europa, de Europeanen zelf?

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over