Eerste "gedachtenketen"

Primary tabs

Scope: 
Type: 

Hartelijk dank dat je de tijd hebt genomen om de eerste, ingekorte, gedachteketen te volgen en in te vullen.

  1. Wil je een betere wereld?
  2. Geloof je in een betere wereld?
  3. Draagt een beter Europa bij aan een betere wereld? - resultaten
  4. Heeft Europa het potentieel beter te zijn? - resultaten
  5. Kan de publieke opinie het potentieel van Europa sturen? - resultaten

Deze reeks vragen weerspiegelt de basisoverwegingen van EurOpinion, waarvan we denken dat deze kunnen samenvallen met die van veel mensen. De eerste twee vragen zijn zo voor de hand liggend, dat het niet nodig leek ze expliciet te stellen in deze ronde.

Deze droom van een 'betere wereld' is zeker abstract, mogelijk vaag en volgens sommigen niet meer dan een idealistische utopie. Niettemin is het een droom die wordt het gedeeld door bijna de hele mensheid.

EurOpinion is ervan overtuigd dat het mogelijk is om, door middel van openbare peilingen en het constant verfijnen van de vragen, de essentie van dit collectieve gevoel te onthullen en concreet te maken. Dit kan leiden tot praktische en tastbare antwoorden die ons in het echte leven als individu en als samenleving richting kunnen geven, zowel in alledaagse, spirituele als politieke zin. We denken dat Europa hiervoor een vruchtbare omgeving is en ook het potentieel heeft het uit te dragen naar de rest van de wereld.

We zijn ook van mening dat het aanemelijk is, het pad tussen onze deelnemers en die betere wereld samen te vatten in de genoemde slechts drie stappen. Dit is misschien korter dan veel mensen denken en met name daarom hopen we dat het een stimulans is om ook de eerste stap te zetten, juist nu met de mogelijkheid van positieve verandering die de Europese verkiezingen ons in mei van dit jaar 2019 bieden (23 - 26, afhankelijk van het land).

Welkom bij EurOpinion,
Riccardo

 

Deelnemen of Contact
Het EurOpinion-platform staat ter beschikking van zijn deelnemers om samen te proberen de werkelijke behoeften, waarden en prioriteiten van Europeanen te achterhalen, uitgedrukt in de publieke opinie, en daarmee politici te helpen het potentieel van Europa te vormen en te sturen in de richting van een betere wereld.
Momenteel is EurOpinion een individueel initiatief met beperkte tijd en programmeerkennis (Drupal), maar onder aanhoudende ontwikkeling. Met geduld en constructieve feedback van bezoekers, kunnen structuur, navigatie en inhoud continu worden verbeterd. Suggesties zijn welkom
(ook jouw vragen voor peilingen).

Dankje :)
Riccardo

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over