Over

Riccardo

Een Europese Droom

PLAY VIDEO ►►► Europa satellite

EurOpinion heeft een droom. Een Europese Droom.
Tot enkele decennia terug, deelde de overgrote meerderheid van de Europeanen deze droom. Helaas is die droom nu voor veel Europeanen vervaagd of verdwenen omdat de Europese Unie, zoals die nu bestaat, die droom duidelijk niet dekt. Tegenwoordig zijn veel mensen Eurosceptisch of menen zelfs uit het verenigd Europa te willen stappen.

Open full content >>>

Visie: het potentiëel van Europa

Elk van de vele wereldwijde problemen overstijgt de capaciteit van individuele naties om ze op te lossen en het is duidelijk dat ze alleen overwonnen kunnen worden als verscheidene landen samenwerken om een blok vormen, dat sterk genoeg is om in elk geval een begin te maken aan de zeer grote verandering die nodig is om de teloorgang te stoppen en eventueel een voorbeeld te stellen voor de rest van de wereld.

Open full content >>>

Missie: stimuleren en versterken van Europese Publieke Opinie

Een frisse blik op Europa.

Europa is een een frisse blik waard!
EurOpinion omarmt als haar missie: het bijdragen aan een nieuwe blik op en een positievere beeldvorming van het verenigd Europa in de algemene kennis en het collectief bewustzijn van de Europese burgers en waar mogelijk het opnieuw tot leven brengen van de Europese Droom.
Wij zijn van mening dat de Europese verkiezingen in mei van dit jaar 2019 een kans zijn voor die frisse blik.

 

Open full content >>>

Een ander niveau van denken?

Een ander niveau van denken!
Open full content >>>

Een eerste stap

Als eerste stap heeft EurOpinion een eenvoudig model voor een platform ontwikkeld dat, middels doorlopende opiniepeilingen, de Publieke Europese Opinie wil stimuleren en een stem geven met de bedoeling op openbare, transparante en interactieve manier samen met de deelnemers te onderzoeken wat de achterliggende redenen zijn voor de teloorgang van de Europese Droom. Tegelijkertijd wordt hiermee gepeild welke bestaande of nog te ontwikkelen middelen en oplossingen de voorkeur hebben van de Europeanen.

 

Open full content >>>

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over