Is een verenigd Europa meer een politieke of een menselijke kwestie?

Primary tabs

Scope: 
Type: 

Voor EurOpinion is het verenigd Europa geen politieke kwestie of zeker niet alleen. Eerder dan politiek beschouwen wij een verenigd Europa een menselijke kwestie, een gemeenschap van burgers, van mensen in al hun diversiteit die samenleven in deze politieke constructie die nu EU wordt genoemd. Elke individuele persoon, burger, mens, is het kleinste element van een geheel dat, samen, ons verenigd Europa vormt (vanzelfsprekend uit te breiden tot de rest van de wereld, maar om praktische redenen voorlopig alleen EU-landen plus IJsland).

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over