Een eerste stap

Primary tabs

Als eerste stap heeft EurOpinion een eenvoudig model voor een platform ontwikkeld dat, middels doorlopende opiniepeilingen, de Publieke Europese Opinie wil stimuleren en een stem geven met de bedoeling op openbare, transparante en interactieve manier samen met de deelnemers te onderzoeken wat de achterliggende redenen zijn voor de teloorgang van de Europese Droom. Tegelijkertijd wordt hiermee gepeild welke bestaande of nog te ontwikkelen middelen en oplossingen de voorkeur hebben van de Europeanen.

 

Europa als collectief
Als initiële koers wil EurOpinion vooral aandacht  besteden aan vijf fundamentele waarden voor Europa als collectief, die het best tot hun recht komen in hun “Generieke” terminologie:

A better Europa for a better world:
1. Nature First
2. Free Speech
3. Gender Equality
4. Go NON-profit
5. AB$ - Abolish Bank $ecrecy

Elk van deze punten dekt aanzienlijk meer dan de korte term in eerste instantie doet vermoeden en is essentieel voor een daadwerkelijk rechtvaardige en duurzame wereldmaatschappij op onze kwetsbare planeet. Natuurlijk is er ook plek voor andere belangrijke kwesties zoals, onder andere, onderwijs, gezondheid of wetenschap. Ook politiek of economie kunnen aan bod komen, maar EurOpinion wil vooral menselijke waarden onderzoeken.

Europa als collectief van alle individuele personen
EurOpinion wil ook aandacht vestigen op de Europeaan als individu. Per slot van rekening is Europa opgebouwd uit het totaal van alle individuele personen en als zodanig is ieder op zich van invloed op het geheel. Wij geloven ook dat Europese "waarden" en "identiteit" beginnen bij het individu.
Daarom zal er ook een sectie zijn gewijd aan individuele kwesties. Van eenvoudige dingen zoals routines van het dagelijks leven of zwaardere kwesties zoals de geloofwaardigheid die ze geven aan hun regering of de media, tot diepere of meer intieme dingen zoals bijvoorbeeld de mate waarin iemand eigenschappen van de ander sekse voelt in zijn eigen wezen.

Tezamen kan dit interessante, onverwachte en misschien ook onthullende resultaten of correlaties opleveren.

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over