Essentie

Willen we een betere wereld?

Willen we een betere wereld?

Is een betere wereld mogelijk?

Is een betere wereld mogelijk?

No, no, nothing has changed?

Non, non, rien n'à changé

This song of the Poppys is almost 50 years old and yet the children of today of the same age can still sing it now, because in these fifty years still absolutely nothing has changed, no essence.
And fortunately they do, in their own current way through Fridays For Future, Extinction Rebellion and many other movements, now asking more attention for climate then for war, but in the end it's the same wish and directed to the same people.

Song text (GENeric)

It's the tale of a truce
that I wanted to see...

It's the tale of a sun
that I'd been hoping for...

It's the tale of a love
that I thought was alive...

It's the tale of a nice day
that I, as little child,

I'd be happy to see
for all on this planet...

I just wanted, I just hoped,
that peace would reign all over...

this Christmas Eve,
but all just stayed the same...

but all just stayed the same...
but all just stayed the same...

No, no, but nothing changed
all, all just stayed the same...

No, no, but nothing changed
all, all just stayed the same...

Even so, many people
did sing along with us...

even so, many people
they got down on their knees...

for praying, (oh, yes to pray)
for praying, (oh, yes to pray)

But I see everyday
on the television...

and even Christmas Eve
I see guns and cannons.

So I cried, (oh, yes I cried)
So I cried.

Who will explain to me that...

no, no, but nothing changed
all, all just stayed the same...

No, no, but nothing changed
all, all just stayed the same...

I think of child
surrounded by the soldiers,

I think of the child
who's asking why...

all the time, (yes, all the time)
all the time, (yes, all the time)

I think about all that
but I should not...

...all these things
do not concern me.

And still, (yes, and still)
and still, I sing, I sing...

No, no, but nothing changed
all, all just stayed the same...

No, no, but nothing changed
all, all just stayed the same...

It's the tale of a truce
that I wanted to see...

It's the tale of a sun
that I'd been hoping for...

It's the tale of a love
that I thought was alive...

It's the tale of a nice day
that I, as little child,

I'd be happy to see
for all on this planet...

I just wanted, I just hoped,
that peace would reign all over...

this Christmas Eve,
but all just stayed the same...

but all just stayed the same...
but all just stayed the same...

No, no, but nothing changed
all, all just stayed the same...

No, no, but nothing changed
all, all just stayed the same...

No, no, but nothing changed
all, all just stayed the same...

No, no, but nothing changed
all, all just stayed the same...

Hou van Europa♥?

Europa: Unie of Gemeenschap?

Europa: union or community

De term "Europese Unie" is ontstaan met het verdrag van Maastricht in 1992. Voordien was de veelgebruikte naam de "Europese Gemeenschap". Is er een verschil?

Vind je het een prettig idee om in een "Unie" te leven of zou je het voormalige idee van een "Gemeenschap" prettiger vinden? Welke associaties heb je met deze twee termen?

Wat wil JIJ van de Europese Unie?

EU: Zelfde! - Anders! - Eruit!

De mening van de Europeanen over de Europese Unie, zoals die nu functioneert, zijn verdeeld. In essentie bestaan er drie standpunten: doorgaan op dezelfde manier, veranderen of eruit stappen.
Als eerste reactie, in welke uitspraak herken jij jezelf het meest op dit moment?

Ken je Europa, als gemeenschap van mensen?

europa-comunidad

Eén ding is de EU als politieke entiteit waar je meer of minder achter kan staan, of zelfs helemaal niet.

Maar hoe zie je het, niet in een politieke zin, maar Europa als gemeenschap? Ons kleine continent geniet een rijke diversiteit aan mensen, culturen en talen. Hoe goed ken je de gemeenschap van mensen, binnen deze politieke unie waar je in woont?

Om te beginnen, hoeveel interactie heb je met andere Europeanen in je dagelijks leven?

 • Welke Europese landen heb je bezocht in vakanties?
 • Heb je ooit in één van deze landen geleefd, gewerkt en/of gestudeerd? (zeg, een jaar of meer)
 • Van ons rijke aanbod aan talen, welke spreek je daarvan?
 • En, ook belangrijk, uit welke landen heb je vrienden of misschien zelfs een liefde (gehad)?

Het kan een lange lijst lijken, maar je kan je eigen land en de landen waar je niks mee hebt overslaan,
(de landen zijn onderverdeeld in blokken van afnemende EU-inzet (open grenzen, gebruik van Euro), daarbinnen gerangschikt op jaar van inschrijving en vervolgens alfabetisch
- bron 1, bron 2)

Begrijp je de Europese Unie?

How does the EU work?

In theorie is de Europese Unie een entiteit die bestaat voor het welzijn van de burgers. Daarom lijkt het voor de hand te liggen dat inwoners van de EU haar in principe goed zouden moeten begrijpen: weten hoe het werkt, welke voordelen het biedt of hoe zij actief kunnen deelnemen om het te verbeteren, onder andere.

Hoe goed vind je zelf dat je de Europese Unie begrijpt?
Er zijn een aantal onderwerpen in de krant en op tv-nieuws waar we elke dag informatie over ontvangen. Hoe beoordeel je hun belang en hoe zou informatie over de EU (nieuws of hoe het werkt) daarmee vergelijken?

De Europese Droom?

European Dreaming

Tot enkele decennia geleden deelde de overgrote meerderheid van Europese burgers een gemeenschappelijke droom, een Europese droom.

Oorspronkelijk was het een droom van vrede, de fundamentele reden waarom sommige Europese landen besloten om zich te verenigen, beginnend met industriële en economische samenwerking onder de filosofie dat landen die samenwerken geen oorlog voeren. Deze oorspronkelijke reden was krachtig, gemakkelijk te begrijpen voor iedereen, gedeeld van hoog tot laag en het werkte. De verenigde landen hebben de langste periode van vrede in Europa gekend sinds de Romeinse tijd (Pax Romana); meer dan 70 jaar.

In de loop van de tijd werd vrede als vanzelfsprekend beschouwd en werd de economisch-industriële samenwerking het belangrijkste aandachtspunt, terwijl er gedurende een periode ook ruimte was voor het opzetten en de groei van openbare en sociale diensten. Voor de meeste mensen in de gemeenschap ging de droom door ​​als een combinatie van welvaart, menselijke waarden en idealen.

Sinds enkele decennia echter, zijn die openbare en sociale diensten geleidelijk weer afgebouwd, geprivatiseerd of zelfs verdwenen, terwijl industrie en economie volledig kwamen te domineren, tot het punt waarop tegenwoordig lijken de Europese Unie en haar burgers als niets meer dan een "markt" te worden gezien en behandeld. 

Deze ontwikkeling lijkt het, eveneens geleidelijk, verdwijnen van de Europese droom en het verlies van idealen onder de mensen te hebben veroorzaakt. Tegenwoordig staan veel burgers kritisch tegenover de EU of zelfs sceptisch en willen ze haar verlaten. De Europese Unie, zoals die momenteel bestaat, lijkt geen droom meer te dekken, althans niet die van haar burgers.

Is het vertrek van landen uit de EU een gevaar voor de oorspronkelijke droom van vrede? Denk je dat de Europese droom moet worden hersteld?

Een frisse kijk op Europa?

A fresh look at Europa

Toen het eenmaal mogelijk leek om vrede als vanzelfsprekend te beschouwen in Europa, werd de aandacht steeds meer gericht op industrie en economie, als een volgende stap in de Europese Droom: de welvaart. Tot op zekere hoogte werd dit bereikt, maar daarna lijkt het uit de hand gelopen te zijn. Van een middel ten dienste van de welvaart voor de burgers, lijkt de economie (nu: de "financiële markten") een doel te zijn geworden en zelfs overheersend. Het evenwicht verschoof volledig naar pure winstmaximalisatie voor banken en grote bedrijven. Bezuinigingen werden over de bevolking uitgeworpen, terwijl multinationals steeds hogere belastingvoordelen genoten en alsnog vaak probeerden te ontduiken. Sinds decennia is de kloof tussen rijk en arm weer gegroeid.

Dit is echter geen Europees probleem, het is een wereldwijd probleem. In dit scenario is Europa nog altijd de meest welvarende regio ter wereld, met de kleinste kloof tussen arm en rijk, hoewel veel mensen dit begrijpelijkerwijs niet zullen kunnen geloven. Op dit moment is Europa vooralsnog ook de regio met de hoogste perceptie van vrijheid, rechtvaardigheid en andere menselijke en sociale waarden in de wereld. Dit zijn de achterliggende waarden die de meeste burgers beschouwden als de laatste stap van de Europese Droom, maar die niet volledig bereikt is. Zijn ze het niet nog steeds? Is het niet tijd om ze weer een frisse blik te gunnen of moeten de Europese burgers de opgelegde, dictatoriale overheersing door de economie blijven aanvaarden?

Bovendien zijn er veel belangrijkere nieuwe problemen naar boven gekomen die ook mondiaal zijn, maar waar Europa een leidende rol kan spelen, waarbij klimaatverandering het duidelijkste voorbeeld is. Andere onderwerpen zijn onder meer de vrijheid van meningsuiting, gendergelijkheid, circulaire en duurzame economie zonder winstbejag en de afschaffing van het bankgeheim. Dit soort humane en sociale waarden versterken heeft wél een positief, diepgaand en langdurig effect op de samenleving als geheel, niet de eeuwige strijd voor economische, politieke of militaire superioriteit. Naar alle waarschijnlijkheid is Europa het gebied in de wereld waar deze waarden het best kunnen gedijen.

Misschien tijd voor een frisse kijk op Europa?

Europa's potentieel?

The European Tree carries many different types of fruit

Onze wereld staat voor veel fundamentele problemen die het vermogen van individuele landen om ze op te lossen te boven gaan. Als we deze problemen niet snel aanpakken in een grootschalige collectieve menselijke inspanning, zal de mondiale samenleving of zelfs de planeet zelf het einde van deze eeuw misschien niet halen, althans niet op een gezonde manier. In feite heeft een aanzienlijk deel van de menselijke en dierlijke bevolking en verontrustende delen van de aarde dat punt al bereikt en doen niet anders dan vechten voor hun loutere overleving. De situatie wordt steeds onstabieler en onhoudbaarder.

Helaas zijn de meeste mensen eenvoudigweg zo druk bezig de drukte van het dagelijks leven bij te houden dat ze niet eens de tijd of energie vinden om erover na te denken, laat staan ​​om te handelen. Anderen geven er de voorkeur aan geen zorgen te maken en kiezen ervoor zich te laten afleiden. En dan is er een klein maar bevoorrecht aantal mensen, dat van dit alles profiteert en de macht heeft om andere mensen zo bezig te houden, af te leiden of zelfs in die droevige staat van overleven te houden.

Gelukkig worden kleine maar groeiende groepen mensen in de wereld wakker ten aanzien van deze realiteit. Elk benaderd het vanuit één van de verschillende perspectieven, zij het klimaat, ecologie, evolutie, een humanitaire of sociale benadering, psychologie, onderwijs, gezondheid en voeding, wetenschap, kunst, sport, rechtvaardigheid, politiek en zelfs het bedrijfsleven of de economie.

Als het gebied van de wereld met de hoogste mate van vrijheid en rechtvaardigheid, is het juist in Europa waar deze groepen gemakkelijker ontkiemen en groeien. Tegelijkertijd hebben we ook voldoende essentiële middelen, zoals kapitaal en kennis. Dit maakt Europa de plek bij uitstek, mogelijk de enige, met voldoende potentieel om de verandering te ontketenen die de wereld NU nodig heeft om gezond de 22ste eeuw te bereiken.

Maar dat kan alleen in een werkelijk verenigd Europa! Niet echt in de huidige EU, die in wezen enkel een politieke, monetaire en marktunie is waar de vertegenwoordigers van elke natie nog altijd voor het thuisland opkomt, maar in een Europa verenigd door gewetensvolle burgers, in een humanitaire, sociale, ethische zin en met een werkelijke geest van "vereniging", van samenleven en delen. In feite een gemeenschap.

Het potentieel van Europa, de Europeanen zelf?

Something radical for Europa like: Democracy!

Er is een dorst en een honger voor iets buitengewoon radicaals in Europa,
zoals bijvoorbeeld: Democratie!

Yanis Varoufakis - Democracy in Europa Movement 2025 (DiEM25)

Europa van de mensen

Is een verenigd Europa meer een politieke of een menselijke kwestie?

Voor EurOpinion is het verenigd Europa geen politieke kwestie of zeker niet alleen. Eerder dan politiek beschouwen wij een verenigd Europa een menselijke kwestie, een gemeenschap van burgers, van mensen in al hun diversiteit die samenleven in deze politieke constructie die nu EU wordt genoemd. Elke individuele persoon, burger, mens, is het kleinste element van een geheel dat, samen, ons verenigd Europa vormt (vanzelfsprekend uit te breiden tot de rest van de wereld, maar om praktische redenen voorlopig alleen EU-landen plus IJsland).

Een paar simpele eerste vragen gericht op de individuele europese persoon

EurOpinion beschouwt elke individuele persoon een elementaire bouwsteen, die net zo belangrijk als het geheel, dus we denken dat het interessant, noodzakelijk en, in feite, nuttig is te weten hoe we individueel zijn. Waarschijnlijk geeft dit een beter begrip van Europa als geheel. Waarschijnlijk ook over elkaar en misschien zelfs over onszelf. In de toekomst wil EurOpinion diepgaandere en meer significante kwesties behandelen, maar laten we beginnen met een paar eenvoudige vragen.

Europa van de politiek

BREXIT beter voor Europa?

BREXIT beter voor Europa?

Niemand lijkt ooit gevraagd te hebben wat de rest van de Europese burgers van Brexit vinden.

In een artikel van nog voor het referendum concludeerde Paul Degrauwe dat het niet in het belang van de EU is om een land in de unie te behouden dat vijandig blijft tegenover "de acquis communautaire" en dat een strategie zal volgen om het verder te ondermijnen.

Er is nu een deal van 585 pagina's bereikt, maar deze moet nog wel worden goedgekeurd door zowel het EU-parlement als het Britse parlement.

Deel ook jouw mening en laten we ontdekken wat Europa als geheel denkt.

Schotland onafhankelijk na BREXIT?

Schotland onafhankelijk na BREXIT?

In 2014 hield Schotland een nationaal referendum. De kiezers werd gevraagd: "Moet Schotland een onafhankelijk land worden?" 45% van de stemmers antwoordde ja en 55% antwoordde nee, met een participatie van 85%. (wikipedia EN).

De belangrijkste reden voor veel nee-kiezers was het feit dat ze Schotland in de EU wilden houden. Nu Brexit Schotland uit de EU haalt, is de kans groot dat er een nieuw Schots referendum komt.

A Green New Deal for Europa.

Green New Deal (gen)

 

Are the lobbies in the EU acceptable?

Lobbies in Europa

According to wikipedia, lobbying in the European Union, also referred to officially ['politically correct'?] as European interest representation, is the activity of representatives of diverse interest groups or lobbies who attempt to influence the executive and legislative authorities of the European Union through public relations or public affairs work.

In common terms it basically means: the influence and manipulation of political decisions and law-making in Europa by powerful multinational coorporations in their favour, for profit, even if it is not in the interest of the European environment, population and citizens.

In Brussels there are as many lobbyists as there are people who work for European Institutions.

Slepende EU legalisatie: abortus, cannabis, prostitutie...

Er zijn verschillende slepende legalisatiekwesties die publieke discussie uitlokken en soms zelfs protesten, voor of tegen, in de verschillende landen van Europa. In essentie gaat het erom of ze moreel aanvaardbaar zijn of niet. Wat is jouw standpunt? Denk je dat dit soort kwesties eigenlijk op Europees niveau moeten worden bepaald?

 

Het huidige EU-model, obsoleet?

Een nieuw model!

Heeft Europa een ander niveau van denken nodig?

Een ander niveau van denken! (Einstein)

European Elections, 23 - 26 May.

You cannot solve problems at the same level that created them.

Einstein was wise. You can be to, letting them hear your voice (again).

All those in Europa who defend Nature, Climate and Future, especially young people, now have an exceptional opportunity to take one step more beyond manifesting in streets and spread awareness. You have the chance to let them hear your voice again and this time to bring about real political change towards the kind of society you were manifesting for. Don't miss this chance!

WEES de verandering!

Wees de verandering!

Een essentiële stap om het ware potentieel van Europa en de Europeanen te ontsluiten, is een EU die meer door de burgers wordt geleid (bottom-up) dan door de politici (top-down). Het gezond verstand, de creativiteit en de inspiratie van de collectieve Europese burgers zelf kunnen zeer geldige oplossingen bieden, die die van de politici kunnen verbeteren of zelfs overtreffen. Als burgers meer kunnen participeren in onze continentale gemeenschap, kunnen we als geheel werkelijk betrokken zijn bij de verandering die we willen zien.

De huidige trend van EU-instellingen is echter precies het tegenovergestelde, om de mogelijkheden van actieve en directe participatie van burgers in voorstellen of besluitvorming op Europees niveau te verminderen.

Je kunt dit zelf voorkomen en zo in de toekomst blijven bijdragen aan de verandering die je in Europa wilt zien, door te beginnen door jouw stem te laten meetellen bij deze verkiezingen.

Natuur op de eerste plaats?

Een beter Europa voor een beter klimaat?

Een beter Europa voor een beter klimaat?

Europese verkiezingen 23 - 26 mei 2019
MAAK de verandering die je in het systeem wilt zien in plaats van het klimaat!

Europese lente - https://europeanspring.net/

 • Daniela Platsch
  Er is geen gezonde planeet zonder gezonde samenlevingen.
 • Yanis Varoufakis
  We laten de natuur zomaar vallen
 • Karin Rohr Genz
  Een goed leven is een kwestie van groei in geluk, natuur en empathie.
 • Rasmus Nordqvist
  Meet de politiek niet alleen in geld.
  Ja, we plaatsen de natuur en het klimaat eerst.
 • Yanis Varoufakis
  Coalesce tegen extractie van de aarde en van menselijke wezens!
  Dat is waar European Spring voor staat.


Laat hen jouw stem OPNIEUW horen bij deze verkiezingen.
Ons huis staat nu in brand en er is geen nieuwe kans tot 2024!

Share Eur Opinion!

 

People and Planet

Critical branch point EU

Maybe politics in these times are not about 'left' or 'right' anymore.

Maybe it has become People & Planet (P&P) versus Money & Markets (M&Ms)
One might even claim there is no politics anymore, that it all has become a question of survival. The critical branch point humanity and our planet are facing now that Carl Sagan talked about in 1980, has gotten so sharp that on any level, be it individual, local, regional, continental or global, there really is only one choice left to make: either to consciously live, act and vote for People & Planet or decide to passively let global society and humanity drag along as it has gotten acostumed to over the last century, destroying nature and planet for profit or self complacency, absorbed by the dominating Money & Markets system with its associated consumption life style. To simply allow the status quo and the established powers to just continue is a decision: the easiest and most comfortable one. It is taken by either voting any of the traditional political parties or by not going to vote at all.

Europa is now directly facing this critical branch point in its coming elections. The sudden and recent global upheavel, started by Greta Thunberg, of the awareness that nature, climate and planet have to be seriously taken care of for many generations to come (as was normal amongst many nature oriented cultures before they were wiped out by colonialism) is strong, especially in Europa and especially amongst the young people. But it remains to be seen if it has enough weight to bring decisive change into the European Parliament. If this change does not happen, there will be no new opportunity until 2024.

However, if change does happen, then Europa can make a start in setting a new and sustainable course for People & Planet, and it could play a guiding role in opening a fresh track towards a liveable global society on a healhy planet for the current young generation and all generations to come.

As Carl Sagan said in 1980

It is well within our power to destroy our civilization, and perhaps our species as well. If we capitulate to superstition, or greed, or stupidity.
But we are also capable of using our compassion and our intelligence, our technology and our wealth, to make an abundant and meaningful life for every inhabitant of this planet.

 

The same has been said in different ways and languages in songs over time (subtitles in GENeric, ES, IT, DE, NL)

Sympathy is what we need my friend
Rare Bird, 1969

 

Il ragazzo della via Gluck nature destroyed by obsessive building
Adriano Celentano, 1966

 

Non, non, rien n'a changé war just continues on and on
Les Poppys, 1971

 

Elephant song against poaching and loss of biodiversity
Kamahl, 1975

 

Another brick in the wall protest against rigid and outdated schoolsystem
Pink Floyd, 1979

 

99 Luftballons about the senselessness of war
Nena, 1983

 

Open letter to Greta and Polly

Polly and Greta protecting Earth and Climate

2019-03-03

Click here for the video (4 min.) >>>

Dear, dear Greta,

first of all, thank you for everything that you are doing and also everything that I guess you will be doing in the crucial next few years! I admire what you're achieving.

My name is Riccardo. I recently 'discovered' you and became your fan right away, not because of the Climate 'hype' as some people may see it, but because you are exacly doing and saying the things I already thought and worried about when I was your age. I'm 55 now.

I leave any further introduction aside to get to the point: do you happen to know about Polly Higgins? If so, have you already talked with her? If not, I urge you to do so. Undoublty when you two join, you will mutually catalize and accelerate both your missions.

Polly is a scottish lawyer who is aiming to turn large destruction of nature into an international crime by establishing an Ecocide Law through UN.

 1. What you and FridaysForFuture are doing and achieving is a great first step:
  Creating awareness...
 2. A second great step would be Polly's Mission Lifeforce: to establish a Law of Ecocide that would turn mass damage and destruction of the Earth into an International Crime - by the UN, like genocide.
 3. (added 08/04/2019)
  However, the biggest, most concrete and, at this moment, most urgent opportunity for #FridaysForFuture is: The European Elections! 23 - 26 May 2019!
  It's a unique chance to (begin to) change the system from within, at a European level and in a real, tangible and lasting way. If simply all people supporting #FFF would cast their vote, it could cause a real turnover in the European Parliament. It would take the Strikes from Awareness to political reality and in society.
  This exceptional occasion should take advantage of the Momentum that #FFF has at this moment! Just imagine the difference of the European Parliament with or without votes by #FFF for the next five years. Our house is on fire NOW and there will be no new chance until 2024!
  Additionally ... the second Global Strike for Future will be helt on May 24, just 2 days before the European elections. A greater gift could simply not exist. It allows giving a last shot of making aware those who have not yet decided to vote. This time really counts.

There is more I could add (that third point, now added) but to keep it short, I'll leave it to this for now.
I simply hope to have established connection with you and especially to have put you on the track of Polly if you weren't already. I send her a copy! (copy sent, reaction positive!)

Go Great, Greta! and Polly!
Riccardo

 

Important update! Unfortunately Polly passed to another dimension on the 21st of April 2019. However, her beautiful character and spirit will continue to guide the StopEcocide community and maybe the world as a whole to a more liveable and healthy Earth.

 

Short videos (< 4 min.) explaining Ecocide and StopEcocide (formerly Mission LIfeforce)

Mission LifeForce - trailer clip  

Mission LifeForce - Law is upside down

  Mission LifeForce - protecting

------------------------------------

(added)
by the way I was triggered to write you by the article "Young climate strikers can win their fight. We must all help" of George Monbiot. Because Mission LifeForce could be that next step he talks about, taking advantage of the momentum FFF has now to make it lasting, turning your awareness into an international law. (And even more so, influence the outcome of the European Elections!)

Mission Life Force's strong point in my view is the fact that when one signs up (from just 5 Euro and an email) it is valid for life, without any further payment or action. This means the Trust Fund only will get bigger over time and each new person makes the whole stronger, so the pressure on governments to establish an Ecocide Law (turn damage or mass destruction of nature into an international crime, like genocide) will always only grow! IMHO this should go viral and together with FFF it could. If only 1% of the people that follow FFF in Europa would sign up it would boost Mission LifeForce and an Ecocide Law might be in place within a year.

Another thing Mission LifeForce does is offer legal help in case a registered Earth Protector is arrested and brought to court. Being part of Mission LifeForce one is not just one single, individual person anymore, He/she represents and is backed up by the Mission LifeForce trust fund. This is specifically important and helpful for the front line activists, in many cases indigenous people protecting their community.

-----------------------------------

 

Related articles in EurOpinion:

How to keep the Climate Movement alive?

George Monbiot - out of the wreckage

In his article "Young climate strikers can win their fight. We must all help." journalist and writer George Monbiot explores the possibilities to keep the Climate Movement alive, instead of breaking up or getting stuck as has happened before.

We created a cannibal economy: we ate your future to satisfy our greed.

 

For years, many people of my age denied there was a problem. They denied that climate breakdown was happening. They denied that the world’s living systems were collapsing.

Welke prioriteit geef jij het klimaat in deze EU verkiezingen?

Greta Thunberg - Europese Verkiezingen

"Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van het antwoord van Europa op de klimaatcrisis. De komende Europese verkiezingen in mei zijn een belangrijk moment voor de Europese burgers om hun stem te laten horen en meer klimaatactie van hun vertegenwoordigers te eisen." zegt Climate Action Network (CAN) Europa, Brussel, België.

Deze verkiezingen kies jij het nieuwe Europees Parlement voor de komende vijf jaar. We doen het allemaal. Als je een betere klimaatpolitiek op Europees niveau wilt dan is dit je kans! Het zal bovendien ook op nationaal niveau een positief effect hebben. Het is een mogelijkheid voor een beter Europa en Planeet die we niet mogen missen. Er komt geen nieuwe kans tot 2024.

Na de beoordeling van CAN scoren drie Europese fracties goed voor het klimaat:

 

Lijst van politieke partijen die wel belang hechten aan het klimaat, per land:

(zie complete pagina voor alle referenties)

(landen op volgorde van naam in het Engels)

Austria

Gedetailleerde toelichting en volledige lijst van Europese groepen en nationale partijen op Climate Action Network (CAN)

 

 

Vind jij verwoesting van de natuur op grote schaal een misdaad?

Ecocide is een Misdaad

Tot nu toe was en is de grote industrie in feite helemaal vrij om de natuur, het klimaat en de aarde te verwoesten zonder limiet of consequenties.

Tar sands

Mission Life Force - Ecocide Law

Een ambitieus initiatief om de natuur en de Aarde te beschermen waar het werkelijk telt, is genomen door de Schotse advocate Polly Higgins met haar Mission Lifeforce.
In deze video legt Polly uit waarom Ecocide (de massale verwoesting van de natuur door de grote industrie) een probleem is waar we uiteindelijk allemaal tegenaan lopen en waarom het fundamenteel is dat de Verenigde Naties een Internationale Ecocide Wet aanneemt om het een misdaad te maken van het niveau van onder andere oorlogsmisdaden en genocide. Op deze manier moet de industrie in elk geval de schade betalen wanneer hij de natuur verwoest. Meer info in Polly's TED talk.

"We hebben een systeem, dat het belang van de aandeelhouder vooropstelt. Wettelijk! Winst staat op de eerste plaats. En als winst op de eerste plaats staat, kijken we niet eens meer maar naar de gevolgen."

Hoe komt het dat we massale schade en verwoesting van de Aarde niet hebben gecriminaliseerd?

Polly Higgins

Laten we het onrendabel maken om de Aarde te verwoesten.

Baltasar Garzón

 

Destruction of nature as dangerous as climate change, scientists warn

the Guardian

Een wet om van ecocide een internationale misdaad maken?

Stop Ecocide - change the law

Om het proces te versnellen, om van ecocide de vijfde internationale misdaad tegen vrede te maken, biedt  Mission LifeForce iedereen de mogelijkheid om er deel van uit te maken en het voor het leven te ondersteunen in minder dan het bestellen een hamburgermenu, zowel in tijd als in kosten. Het helpt tegelijkertijd de juridische back-up te vergroten van de activisten 'aan het front' in het geval ze worden gearresteerd. Degenen geïnteresseerd zijn in het behoud van een gezonde planeet als onze natuurlijke leefomgeving, kunnen een "Earth Protector" worden, wat officieel en wettelijk erkend is in bijna alle landen van de wereld.

Alleen als de grootschalige verwoesting van de natuur door de industrie gestopt wordt, dan kan onze aarde haar natuurlijke pracht behouden en een toekomst aan onze kinderen bieden.
Zie deze prachtige natuur en muziek video (credit)

 

Ondersteun je de wereldwijde klimaatstakingen van scholieren?

Global Climate Strike II

Wereldwijde Klimaatstaking II op 24 Mei

Het begon allemaal met Greta Thunberg (toen 15 jaar oud) die een actie organiseerde buiten de Zweedse Riksdag (parlement), met een bord met de tekst "Skolstrejk för klimatet" of "Schoolstaking voor het klimaat" in augustus 2018.

Klimaatverandering, opwarming van de aarde ... Je zou denken dat de media en al onze leiders het nergens anders over zouden hebben. Alsof er een wereldoorlog gaande was... Maar ze noemen het nooit.

Niemand handelt alsof we in een crisis verkeren. Mensen blijven doen wat ze doen, omdat de overgrote meerderheid geen idee heeft van de werkelijke consequenties van ons dagelijks leven.

Geïnspireerd door Greta Thunberg, begonnen massale schoolstakingen in november 2018. In Australië werden duizenden scholieren en studenten door Thunberg geïnspireerd om op vrijdag te steken, waarbij de oproep van premier Scott Morrison voor "meer leren op scholen en minder activisme" werd genegeerd. In december gingen studentenstakingen door in minstens 270 steden in onder meer Australië, Oostenrijk, België, Canada, Nederland, Duitsland, Finland, Denemarken, Japan, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. (Wikipedia)

Wat we nu doen of niet doen,
kunnen ik en mijn generatie in de toekomst niet ongedaan maken.

Greta Thunberg

https://fridaysforfuture.org/events/map

 

Moeten rechtbanken de overheden veroordelen voor slecht klimaatbeleid? In Nederland is het al gebeurd.

Urgenda wint tweemaal klimaatzaak tegen Nederlandse staat

Op 24 juni 2015 won de stichting met 900 andere eisers een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over het landelijke klimaatbeleid. Via de rechtbank werd afgedwongen dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% moet hebben teruggedrongen, in vergelijking met die in 1990. Het door de Nederlandse overheid ingestelde beroep werd op 9 oktober 2018 verworpen, maar de regering kondigde op 16 november aan dat de Nederlandse staat in cassatie gaat bij de Hoge Raad.

Marjan Minnesma, het gezicht van Urgenda gelooft er weinig van dat het de overheid om principes gaat. “Dat zeiden ze bij het vorige beroep ook, en vervolgens maakten ze ook bezwaar op alle inhoudelijke punten in het vonnis.” Volgens Minnesma doet de overheid nog niet veel inspanningen om het arrest op te volgen. “Als ze de uitspraak serieus zouden nemen, dan zouden we al versnelde acties zien. Bijvoorbeeld het sluiten van kolencentrales, of het terugbrengen van de maximumsnelheid op de snelweg.” (Trouw)

Moet Greta de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen?

Nobel vredesprijs voor Greta Thunberg?

De natuur op de eerste plaats!

Climate Protest and Ecocide Law go hand in hand

De Aarde met al haar natuur is de moeder, de wieg en het thuis van het menselijke ras, net als al van het leven.

De natuur, het klimaat en onze Aarde essentieel voor het voortbestaan van de mensheid en het leven op zich. Ze moeten geliefd, verzorgd en beschermd worden. EurOpinion gelooft dat dit van de hoogste wereldprioriteit is, daarom is de natuur ons eerste aandachtspunt. Verschillende gebieden zijn te onderscheiden, waaronder:

 

Global Strike 4 Future - Milaan, interviews op straat

Global Strike for Future - Milano per il Clima

(Nederlandse versie komt nog. Sorry hoor, niet bij te houden allemaal...)
Climate and Ecocide, NOT just Another Brick in the Wall - Pink Floyd, Global Climate Strike version
(played during the evening march in Milan - Milano per il Clima - see video)

 

Nadat je dit formulier hebt verzonden, word je automatisch naar de resultaten gebracht.
Als je wilt weten hoe verwoesting op grote schaal van de natuur (Ecocide) tot misdrijf gemaakt kan worden, raadpleeg danVind jij verwoesting van de natuur op grote schaal een misdrijf? " in de categorie "Natuur op de eerste plaats" of klik op de link om nu te openen in een nieuw tabblad. (verbetering van de logistiek van de site wordt aan gewerkt)

Climate emergency

Climate Emergency!

What is a Climate Emergency Declaration? (The Climate Mobilization)
A Declaration of Climate Emergency is a resolution passed by a governing body such as a city council, a county board of supervisors, a state legislature, or even a national government. It puts the government on record in support of emergency action to reverse global warming. Resolutions vary around the world, with many governments including local climate impacts and new climate goals in their resolution.

Climate Crises declared:

 

 

 

Vrijheid van meningsuiting?

Wil jij dat de economische politiek in Europa transparant is?

Heeft Europa meer transparantie nodig?

Europa zou een voorbeeld van transparantie moeten zijn. Maar dat is niet.
Rosita Alinckx betoogt dat transparantie van de instanties een strijd is voor sociale gerechtigheid en vrede. Het gebrek aan transparantie van de EU-instellingen, en in het algemeen, heeft geleid tot de bankcrises en bankschandalen, belastingparadijzen, corruptie, lobby's en machtsmisbruik.

The Eurogroup is a bit like sausages...

 

Wat is jouw mening?

 

Vrijheid van meningsuiting!

Internet vrij houden! - Birgitta Jónsdóttir

Vrijheid van meningsuiting en informatie is het meest fundamentele recht van de mens.

Het versterkt alle andere mensenrechten, waardoor de samenleving zich kan ontwikkelen en vooruitgang kan boeken. Het vermogen om onze mening te uiten en vrijuit te spreken is essentieel om verandering in de samenleving teweeg te brengen.
Een vrije samenleving hangt af van de vrije uitwisseling van ideeën. Bijna alle ideeën zijn in staat om iemand aanstoot te geven. Veel van de belangrijkste, diepzinnige ideeën in de geschiedenis van de mensheid, zoals die van Galileo Galilei en Charles Darwin, hebben in hun tijd grote religieuze overtredingen veroorzaakt (vertaald van indexoncensorship).

Het belang van privacy?

Edward Snowden on Free Speech

Privacy en vrije meningsuiting

Privacy gaat niet over iets om te verbergen ...
Privacy gaat over iets om te beschermen.

Privacy is de bron van alle andere rechten.
Het is de basis van waaruit alle andere rechten hun betekenis ontlenen, hun waarde.

Vrijheid van meningsuiting betekent niet zoveel
als je er niet achter kan komen wat je eigenlijk wilt zeggen
en in plaats daarvan moet herhalen wat andere mensen zeggen, wat populair is ...
omdat dát het enige dat veilig is om te zeggen.

Privacy is het recht op het zelf.

Edward Snowden

Are whistleblowers traitors?

Whistleblowers are NOT traitors!

Birgitta Jonsdottir​ (Pirate Party Iceland, IMMI, Wikileaks) rebukes Lord Julian Fellowes (English actor, novelist, film director) on whistleblowing, during a debate about the US elections and Brexit by the Swedish/Norwegian Skavlan talk show.

Gelijkheid?

Moet Europa discriminatie tegengaan?

Europa, discriminatie tegengaan

Europese verkiezingen 23-26 mei 2019
Europa is de regio van de wereld met het hoogste niveau van gelijkheid in de wereld. Toch is er nog steeds veel ongelijkheid en onrecht.
Moet Europa een einde te maken aan dit gebrek aan gelijkheid?

Gender equality!

Gender Equality

Full gender equality is a must for a healthy future development of global society.

Gelijkheid in geslacht, of gelijkheid van seksen, betekent dat mannen en vrouwen dezelfe voordelen (rechten) moeten hebben, dezelfde veroordelingen (straffen) en moeten met hetzelfde respect behandeld worden. Dit concept is fundamenteel in de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens.

(als omschreven in de ES versie van Wikipedia (2016-05-27))

Sexuele vrijheid, een fundamenteel recht van de mens?

True Gender Equality - Ban Ki Moon

Full gender equality!Of zoals Ban Ki-Moon het uit heeft gedrukt in zijn historische voordracht van 2012 als secretaris-general van de Verenigde Naties, over de gelijkheid van lesbische, homosexuele, bisexuele en transsexuele personen (LGBT):

"als mannen en vrouwen met een geweten, verwerpen we discriminatie in het algemeen en discriminatie op basis van sexuele geaardheid en geslachtsidentiteit in het bijzonder."

 

Non-profit gaan?

Ga non-profit!

Enric Duran - Fair Coop

Het grootste probleem waar de mensheid nu mee geconfronteerd wordt, is het idee van winst.
Winst is het belangrijkste doel van bankiers, investeerders en CEOs. Vaker wel dan niet verwordt dit tot een blinde obsessie voor ongelimiteerde omzet en 'groei' van business, waarbij ethiek, moraal, natuur en zelfs de wet ontzien worden. Het is duidelijk gebleken dat dit desastreuze gevolgen heeft voor zowel de planeet als voor de mensheid.

Non profit organisaties

Een eerste stap naar een duurzame, leefbare wereld en een maatschappij van gelijkwaardigheid vereisen dat de  winst-geobsedeerde, gecentraliseerde en destructieve corporaties in toenemende mate vervangen en obsoleet gemaakt dienen te worden door kleine, duurzame, klant-, werknemer-, milieu- en maatschappijvriendelijke non-profit organisaties (cooperaties, stichtingen, verenigingen) die samenwerken in grote netwerken. De voordelen voor maatschappij en planeet zijn talloos. Aangezien het uiteindelijke doel van deze organisaties alleen wederzijds of sociaal voordeel is, hoeven bedrijven niet langer gebaseerd te zijn op het vaak agressieve en destructieve concurrentiemodel, maar op wederzijdse samenwerking en atlruïsme. Een vergelijkbaar model in de natuur is (mutualistische) symbiose.

Deze verschuiving naar non-profit had in feite al van de politici moeten komen, maar daar is enig common sense voor nodig. Gelukkig kan de verschuiving ook van beneden naar boven bereikt worden, door gewone mensen en vanuit de maatschappij zelf. Bovendien is er alleen maar iets voor nodig, waar iederereen over beschikt: eigen initiatief, zij het op individuele of op collectieve basis. En er bestaan vele initiatieven, een voorbeeld daarvan is FairCoop, een initiatief van Enric Duran uit Spanje.

Bankgeheim afschaffen?

Abolish Bank Secrecy!

Hervé Falciani - HSBC whistleblower

Het bankgeheim biedt rijke individuen en grote organisaties de mogelijkheid om bankrekeningen te hebben die niet kunnen worden nagetrokken of gecontroleerd door de autoriteiten of andere personen. Met andere woorden, het stelt hen in staat om geld te verbergen voor de rest van de wereld. De enige publiek bekende gevallen van het gebruik van geheime bankrekeningen zijn van criminele aard, variërend van politieke corruptie en andere georganiseerde misdaad tot belastingontduiking.

Tot wel 32.000.000.000.000 $ (biljoen!) zou in 2010 verborgen kunnen zijn op geheime bankrekeningen volgens het Tax Justice Network. Dit is ruwweg een kwart van de totale wereldrijkdom en meer dan genoeg (misschien 10, 20 of zelfs 100 keer) om alle armoede in de wereld te beëindigen en de zogenaamde wereldwijde financiële crisis op te lossen. Politieke onwil, ook in Europa, om werkelijk te handelen, is de enige reden dat deze situatie nog steeds bestaat en exponentieel erger wordt.

De weinige mensen die wel proberen licht te werpen op deze zaken worden vervolgd, met de dood bedreigd of inderdaad vermoord.

Bank Secrecy, Britain's second empire.

England and its lingering colonies

"The Spider's Web: Britain's Second Empire" is a documentary on the dominant role of "the City of London" in global Banking Secrecy.

Bank Secrecy is probably the greatest, but scarcely mentioned, threat to global society and in fact the planet itself. It is the gateway to corruption on the highest level, which then allows other forms of organized crime, maffias and illegal trafficking that destabalize global society:

 1. Trafficking of Weapons
  generally known as the biggest business in the world, it pobably maintains all the wars around the world, either declared or non-declared, the cause of the endless flow of immigrants to Europa amongst other.
 2. Trafficking of Drugs
  maintains the world's drug-cartels like those in Mexico destabilzing all of south-America and ruining millions of lives of young people in Europa and all over the world.
 3. Trafficking of People
  Done by international mafias which covers from, again, trafficking of immigrants by the thousands to trafficking of women for prostitution and trafficking of children or even organs.
 4. Trafficking of animals
  Specially the exotic animals that generally are already on the edge of extinction. In this sense, Bank Secrecy and (political) corruption are in fact the greatest threat to bio-diversity and survival of nature. This extends to illegal deforestation and polution.

The so-called global financial 'crisis'

According to the documentary:
"We can end taxhaven and financial secrecy jurisdictions. Here are 5 steps to put and end to them:"

 1. Stop public councils from issuing public contracts to companies operating out of tax havens.
 2. Create public registries of beneficial owners of companies, trusts and foundations.
 3. Introduce full transparency of deals and secret agreements between companies and governments.
 4. Introduce public country by country reporting by multinational companies.
 5. Introduce automatic information exchange between all countries.

The question is who these "we" are. It seems it refers to politicians and political legislation. But since Bank Secrecy and corruption involve politicians in the first place, this route gives little hope, although Europa should be at least a bit better off than other regions of the world. However, simply observing how fearcefully the Netherlands, Luxembourg or Ireland defend their internationally recognized, and by some very appreciated, positions as tax havens, makes it clear there is a long way to go before politics and politicians take true actions against more serious Bank Secrecy.

Possibly only we, the people, are willing to truly fight this disease and we should find creative and intelligent ways do so ourselves, bottom-up, as in fact should be European politics anyway. How to break this priority European and Global problem also needs common sense and creativity.

Onderwijs

Helpen scholen onze kinderen hun passie te vinden?

Opleiden voor passie.

Heeft Europa een ander schoolsysteem nodig?

Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson

In zijn populaire TED talk "Doden scholen de creativiteit?" trekt Sir Ken Robinson de geldigheid in twijfel van bestaande onderwijs- en scholingssystemen als voorbereiding voor de toekomst. Een erg leuke maar tegelijkertijd diepgaande toespraak die je tot nadenken stemt.

Ik geloof dat onze enige hoop voor de toekomst bestaat uit het aannemen van een nieuwe visie op de menselijke ecologie. Eén waarbij we onze opvattingen vernieuwen over de rijkdom van het menselijk vermogen.

Ons opleidingssyteem over de hele wereld is ontstaan om tegemoet te komen aan de behoefte van de industrialisatie. Het heeft onze geesten uitgebuit zoals we roofbouw plegen op de aarde wanneer we op zoek gaan naar een specifieke grondstof. In de toekomst zal dit niet meer voldoen.

We moeten opnieuw bepalen op welke fundamentele beginselen we onze kinderen onderwijzen. 

We moeten onze creative capaciteiten zien als de rijkdom die ze zijn en onze kinderen zien als de hoop die ze zijn. Onze taak is om hun hele wezen te onderwijzen zodat ze deze toekomst kunnen confronteren. Het is onze plicht hen te helpen er iets van te maken.

Enkele tientallen jaren geleden heeft Finland radicaal afstand genomen van dit geglobaliseerde onderwijssysteem met verbluffende resultaten.

 

Moet Europa het onderwijssysteem uit Finland adopteren?

They should have more time to be kids

Finland wordt vaak genoemd als het land met het meest alternatieve en vrije onderwijssysteem in Europa met de hoogste scores voor taal, wiskunde en wetenschappen in de driejaarlijkse internationale PISA tests voor 15-jarige scholieren (een programma van de OESO). Zonder het hele circus van landelijke tests, extra financiering voor de 'beste' school of concurrentie tussen (privé)scholen, hebben ze het zover weten te schoppen.

Scholen in Finland hebben niet de missie om de beste leerlingen te produceren, maar zijn meer bezig met hoe leerlingen en scholen kunnen samenwerken om de beste onderwijskansen voor iedereen te creëren. In Finland is onderwijs collaboratief en 'inclusief'.

Ook al lijkt het erop dat de resultaten van Finland enigszins afgenomen zijn, toch zijn elementen van hun systeem die nuttig kunnen zijn bij het eventueel opnieuw ontwerpen van onderwijs voor de 21e eeuw, zoals sterk wordt aanbevolen door Sir Ken Robinson in zijn "Doden scholen de creativiteit?".

Moeten menselijke waarden ook onderwezen en gepeild worden op school?

Not thaught and measured

Moeten menselijke waarden ook onderwezen en op één of andere manier gepeild worden op school?

bijvoorbeeld (volgorde zoals in de afbeelding):

kritisch denken - zelfstandigheid
inlevingsvermogen - ondernemen
daadkracht - mededogen
leiderschap - verwonderen
moed - reflecteren
humor - discipline
veerkracht - kritisch denken
creativiteit - nieuwschierigheid
flexibiliteit - samenwerking
out of the box - betrouwbaarheid
motivatie - verantwoordelijkheid
xxx - verdraagzaamheid

Wetenschap

De wetenschap als waardering voor de natuur, het universum en voor de wereld die ons omringt!

Carl Sagan 1980

Bij EurOpinion zijn we van mening, dat het kennen en bewust zijn van hoe de natuur, het universum en de wereld die ons omringt functioneren een verrijking is van iemands leven. Deze kennis verhoogt de waardering en de liefde voor deze natuur, dit universum, deze wereld en, uiteindelijk, het leven zelf. In zekere zin is het vergelijkbaar met de liefde voor muziek of andere kunstvormen.

We zijn ervan overtuigd dat het verspreiden van deze kennis (op een prettige, gemakkelijke, visuele manier) bijdraagt ​​aan een beter Europa. Op de ene of de andere manier verbreedt het iemands perspectief en vergroot het het begrip en bewustzijn dat alles in de natuur in essentie gerelateerd is ... verbonden.

 

De Fibonacci reeks

The Fibonacci sequence

Fibonacci is de naam van een Italiaanse wiskundige die in het jaar 1202 een heel speciale nummerreeks in Europa introduceerde die al eeuwenlang in India bekend was.

De regel van deze reeks is zo eenvoudig dat zelfs kinderen het kunnen begrijpen en zelfs 'uitvinden'. Te beginnen met 0 en 1, elk volgend nummer is de som van de vorige twee: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ... en zo verder tot in het oneindige.

Het is een reeks getallen heel eenvoudig, maar zeer gebruikelijk door de natuur. Bijvoorbeeld: bijna altijd is het aantal bloemblaadjes van een bloem een ​​nummer van deze serie en om dezelfde reden hebben we vijf vingers op de handen en voeten. In aanvulling op planten en dieren, is ook te vinden in grote geologische en astronomische structuren (misschien niet in de cijfers zelf, maar door de spiraal die daarvan is af te leiden).
Ondanks (of misschien wel dankzij) de eenvoud van deze wiskundige reeks, is het een fundamentele regel van alles dat bestaat en kan het zelfs zeer complexe verschijnselen beschrijven.

 

De eenvoudigste manier om deze reeks te visualiseren, is door hem op een papier met vierkantjes te tekenen.

Van daaruit komt aan de ene kant wat wordt beschouwd als de mooiste rechthoek, vanwege de verhouding tussen breedte en hoogte (de gulden snede) en aan de andere kant een heel speciale spiraal die je vele malen in de natuur kan vinden, van schelpen en orkaanvormen tot de sterrenstelsels.

 

 

Kwantumtheorie - verstrengeling

Quantum entanglement

Kwantumfysica staat aan de basis van alle bestaan. Het impliceert materie, energie, ruimte, mogelijk vibratie en tijd en misschien zelfs de realiteit. Tot een paar honderd jaar geleden was het leven eenvoudig en was alle materie uit atomen opgebouwd. Ze werden beschouwd als de kleinste ondeelbare delen van de materie alsof het kleine knikkers waren.

Nu (sinds het begin van de 20e eeuw) is het bekend dat het atoom zelf uit quarks bestaat. En quarks kunnen op hun beurt nog bestaan ​​uit nog kleinere en raardere dingen, strings genoemd. Strings zouden niet meer zijn dan alleen maar een soort vibrationele substantie die zichzelf kan voordoen als materie of energie of zelfs 'niets'. Op deze kleine niveaus zijn normale, intuïtieve en begrijpelijke (Newtoniaanse) natuurwetten niet meer van toepassing. Alles op dit niveau is 'raar', een mysterie en vaak onbegrijpelijk.

Enkele van deze rare kenmerken van subatomaire deeltjes:

 • ze kunnen op twee of meer plaatsen tegelijk zijn
 • ze kunnen door vaste objecten gaan
 • ze kunnen schijnbaar achteruit gaan in de tijd en het verleden veranderen
 • ze reageren op bewuste observatie
 • ze kunnen direct worden gekoppeld en "communiceren" over elke afstand (verstrengeling)

Al deze karakteristieken werden eerst getheoretiseerd door middel van wiskundige vergelijkingen en vervolgens keer op keer bevestigd in wetenschappelijke experimenten.

Over

Riccardo

Over mij, in het kort

Samengevat komt het neer op de eerste gedachtenketen, maar dan compleet:

 1. Ik wil een betere wereld en ik kies er bewust voor.
 2. Ik heb er vertrouwen in dat die "betere" wereld mogelijk is.
 3. Ik ben ervan overtuigd dat een beter Europa bijdraagt tot een betere wereld.
 4. Ik weet dat Europa het potentieel heeft beter te zijn.
 5. Ik denk dat de Publieke Opinie dit potentieel moet helpen vormen en sturen.
 6. Ik zie dat de Publieke Opinie bewust moet worden gemaakt en geïnformeerd moet worden, niet in de laatste plaats voor de Europese Verkiezingen in mei.

2019. Ik werk eraan en ik nodig je uit om deel te nemen. What is Eur Opinion?

Dankje :)
Riccardo

Happy 2019! ♥

Een Europese Droom

Europa satellite

EurOpinion heeft een droom. Een Europese Droom.
Tot enkele decennia terug, deelde de overgrote meerderheid van de Europeanen deze droom. Helaas is die droom nu voor veel Europeanen vervaagd of verdwenen omdat de Europese Unie, zoals die nu bestaat, die droom duidelijk niet dekt. Tegenwoordig zijn veel mensen Eurosceptisch of menen zelfs uit het verenigd Europa te willen stappen.
Echter, die Europese Droom en de huidige Europese Unie zijn twee volledig verschillende interpretaties van een "verenigd Europa" en vaak zelfs tegenovergesteld. Europinion is ervan overtuigd dat de Europese Droom krachtig genoeg is om de falende EU te boven te komen, als de Europese burgers maar voorzien worden van de kennis en het bewustzijn om dit onderscheid te kunnen maken.

Teloorgang van de wereldmaatschappij
Europinion denkt dat deze teloorgang van de "Europese Droom" in de afgelopen decennia niet los gezien kan worden van de algemene teloorgang van de wereldmaatschappij en onze planeet in dezelfde periode, zoals deze door veel mensen over de hele aardbol beleefd wordt met financiële en sociale crises, met oorlogen en migraties, met gemanipuleerd voedsel en toename van chronische ziektes, met grootschalige verwoesting van de natuur (Ecocide) dat geleid heeft tot verlies aan biodiversiteit en verandering van het klimaat. Deze en vele andere problemen zijn aan elkaar gekoppeld. Elk van deze problemen overstijgt de capaciteit van individuele naties om ze op te lossen en het is duidelijk dat ze alleen overwonnen kunnen worden als verscheidene landen samenwerken om een blok vormen, dat sterk genoeg is om in elk geval een begin te maken aan de zeer grote verandering die nodig is om de teloorgang te stoppen en eventueel een voorbeeld te stellen voor de rest van de wereld.

De visie van EurOpinion is, dat het verenigd Europa van de Droom het potentieel heeft dat blok te zijn.

Generic

Other languages, including GENeric are work in progress.

Reactie op het commentaar van Donna op een Verenigdestaatse sociale web.

Sorry iedereen. 't Doet niets af aan de boodschap maar ik krijg er ZO ENORM de kriebels van dat de voertaal voor Nederland inmiddels het Engels is...Brrr.

Hélemaal mee eens Donna!! Erger nog, Engels als invasieve, dominante en monopoliserende taal in de hele wereld!

Niet omdat het zo mooi is (wel lekker simpel natuurlijk), maar omdat de Engelsen al sinds eeuwen geleden het agressief opgelegd hebben in al hun koloniën (de halve wereld). Een werk wat na WO II via de massamedia net zo agressief is voorgezet door de Verenigdestaters met Hollywood, multinationals en marketing. En in deze tijd dus 'dankzij' de monsters FB, Google en de hele rest.

IMHO is het van het grootste belang dat Europese (continentale) landen hun eigen taal, karakter en cultuur beschermen tegen die homogeniserende invasie. Ik ben er van overtuigd dat "Culturo-diversiteit" voor een gezonde wereldmaatschappij net zo hard nodig is als Bio-diversiteit voor een gezonde natuur, te beginnen in Europa!

Vandaar ook dat ik "die" taal GENERIC genoemd zou moeten worden, zoals ik doe op EurOpinion: de internationale versie van die taal, gesproken door mensen uit andere landen die een andere moedertaal hebben.
En vandaar mijn bijna obsessie om zoveel mogelijk van wat DiEM25 doet, te vertalen van GENERIC naar een échte Europese taal, liefst allemaal, maar in mijn eentje kom ik niet zo ver 

Engels is namelijk voor de Engelsen uit Engeland.
Schots is voor de Schotten uit Schotland.
en zo ook Iers of Welsh.
Maar ook:
Australisch voor de Australiërs in Australië
Canadees voor de Canadezen in Canada
en vooral
Verenigdestaats voor de Verenigdestaters in de Verenigde Staten.

(America is namelijk een continent van iets van 26 landen, waar in feite meer Latino gesproken wordt dan Anglo-Saksisch.)

Visie: het potentiëel van Europa

Elk van de vele wereldwijde problemen overstijgt de capaciteit van individuele naties om ze op te lossen en het is duidelijk dat ze alleen overwonnen kunnen worden als verscheidene landen samenwerken om een blok vormen, dat sterk genoeg is om in elk geval een begin te maken aan de zeer grote verandering die nodig is om de teloorgang te stoppen en eventueel een voorbeeld te stellen voor de rest van de wereld.

Het potentieel van een verenigd Europa
De visie van EurOpinion is, dat het verenigd Europa van de Droom zo'n blok kan zijn. Misschien wel het enige. Het gecombineerde potentieel van Europa op financieel, technologisch en sociaal gebied, maar zeker ook van bewustzijn, wil en bereidheid onder de bevolking, overtreft dat van elk ander bestaand machtsblok in de wereld (VS, China, Rusland of mogelijk zuid-Amerika). Als Europa dit potentieel daadwerkelijk vrij weet te maken in harmonieuze samenwerking, dan kunnen er eindelijk daadwerkelijke stappen gezet worden naar een beter Europa, mogelijk als voorbeeld om te volgen naar een betere wereld.

Potentieel in de burgers in plaats van de politiek
EurOpinion is van mening dat dit potentieel veel meer besloten ligt in het collectief van haar individuele burgers en het gezond verstand dan in de huidige, klassieke politiek en bewerkelijke expertise, waar vaak alleen nationaal of zelfs persoonlijk (financieel) belang doorslaggevend blijken te zijn waardoor het hele uitgangspunt van een collectief Europa, de "Europese Droom", volledig ondermijnd wordt.

Missie: stimuleren en versterken van Europese Publieke Opinie

Een frisse blik op Europa.

Europa is een een frisse blik waard!
EurOpinion omarmt als haar missie: het bijdragen aan een nieuwe blik op en een positievere beeldvorming van het verenigd Europa in de algemene kennis en het collectief bewustzijn van de Europese burgers en waar mogelijk het opnieuw tot leven brengen van de Europese Droom.
Wij zijn van mening dat de Europese verkiezingen in mei van dit jaar 2019 een kans zijn voor die frisse blik.

 

Een nieuw model bouwen!
Tegelijkertijd wil EurOpinion het uiten van de Europese Publieke Opinie stimuleren en versterken, teneinde meer slagkracht te krijgen bij het verouderde en vastgelopen model van de Europese instanties en een alternatief model op te bouwen waarmee het oude model obsoleet wordt.
De Europese verkiezingen bieden een kans om verandering teweeg te brengen.

 

Een ander niveau van denken!
De verandering zal niet drastisch of plotseling kunnen zijn, meer dan in een revolutie geloven we in een evolutie. De natuur zelf heeft ons geleerd dat het de meest harmonische en duurzame manier van ontwikkeling is. Alleen al het kunnen het planten van de kiem die ons naar een hoger niveau van denken kan brengen is een bevrediging. En een genot te zien hoe hij vervolgens groeit tot het kunnen oplossen van problemen waar Europa en de Wereld vandaag de dag op vast zitten.
De verkiezingen zijn ook een kans om een nieuwe manier van denken te introduceren.

 

Wéés de verandering die je in Europa wilt zien!
Wij beschouwen een nieuw model een fundamentele stap in de richting van het ontsluiten van het werkelijke potentieel van Europa, vanuit de burgers naar boven, bottom-up, in plaats van vanuit de politiek naar beneden. Wij geloven dat de inspiratie, creativiteit en het gezond verstand van het collectief van de burgers waardevolle oplossingen kan aandragen. Als de burgers meer deel kunnen nemen in hun gemeenschap dan zullen ze zich ook meer betrokken voelen en kunnen gezamelijk werkelijk de verandering teweeg brengen die ze willen zien.
Je kan zelf verandering teweeg brengen, te beginnen met het uitspreken van je voorkeur in de verkiezingen.

 

Mogelijk is het een lange en moeilijke weg, maar wat telt is het zetten van de eerste stap.

Een ander niveau van denken?

Een ander niveau van denken!

Een eerste stap

Als eerste stap heeft EurOpinion een eenvoudig model voor een platform ontwikkeld dat, middels doorlopende opiniepeilingen, de Publieke Europese Opinie wil stimuleren en een stem geven met de bedoeling op openbare, transparante en interactieve manier samen met de deelnemers te onderzoeken wat de achterliggende redenen zijn voor de teloorgang van de Europese Droom. Tegelijkertijd wordt hiermee gepeild welke bestaande of nog te ontwikkelen middelen en oplossingen de voorkeur hebben van de Europeanen.

 

Europa als collectief
Als initiële koers wil EurOpinion vooral aandacht  besteden aan vijf fundamentele waarden voor Europa als collectief, die het best tot hun recht komen in hun “Generieke” terminologie:

A better Europa for a better world:
1. Nature First
2. Free Speech
3. Gender Equality
4. Go NON-profit
5. AB$ - Abolish Bank $ecrecy

Elk van deze punten dekt aanzienlijk meer dan de korte term in eerste instantie doet vermoeden en is essentieel voor een daadwerkelijk rechtvaardige en duurzame wereldmaatschappij op onze kwetsbare planeet. Natuurlijk is er ook plek voor andere belangrijke kwesties zoals, onder andere, onderwijs, gezondheid of wetenschap. Ook politiek of economie kunnen aan bod komen, maar EurOpinion wil vooral menselijke waarden onderzoeken.

Europa als collectief van alle individuele personen
EurOpinion wil ook aandacht vestigen op de Europeaan als individu. Per slot van rekening is Europa opgebouwd uit het totaal van alle individuele personen en als zodanig is ieder op zich van invloed op het geheel. Wij geloven ook dat Europese "waarden" en "identiteit" beginnen bij het individu.
Daarom zal er ook een sectie zijn gewijd aan individuele kwesties. Van eenvoudige dingen zoals routines van het dagelijks leven of zwaardere kwesties zoals de geloofwaardigheid die ze geven aan hun regering of de media, tot diepere of meer intieme dingen zoals bijvoorbeeld de mate waarin iemand eigenschappen van de ander sekse voelt in zijn eigen wezen.

Tezamen kan dit interessante, onverwachte en misschien ook onthullende resultaten of correlaties opleveren.