Moet Europa het onderwijssysteem uit Finland adopteren?

Primary tabs

Scope: 
Type: 
They should have more time to be kids

Finland wordt vaak genoemd als het land met het meest alternatieve en vrije onderwijssysteem in Europa met de hoogste scores voor taal, wiskunde en wetenschappen in de driejaarlijkse internationale PISA tests voor 15-jarige scholieren (een programma van de OESO). Zonder het hele circus van landelijke tests, extra financiering voor de 'beste' school of concurrentie tussen (privé)scholen, hebben ze het zover weten te schoppen.

Scholen in Finland hebben niet de missie om de beste leerlingen te produceren, maar zijn meer bezig met hoe leerlingen en scholen kunnen samenwerken om de beste onderwijskansen voor iedereen te creëren. In Finland is onderwijs collaboratief en 'inclusief'.

Ook al lijkt het erop dat de resultaten van Finland enigszins afgenomen zijn, toch zijn elementen van hun systeem die nuttig kunnen zijn bij het eventueel opnieuw ontwerpen van onderwijs voor de 21e eeuw, zoals sterk wordt aanbevolen door Sir Ken Robinson in zijn "Doden scholen de creativiteit?".

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over