Moeten rechtbanken de overheden veroordelen voor slecht klimaatbeleid? In Nederland is het al gebeurd.

Primary tabs

Scope: 
Type: 
Urgenda wint tweemaal klimaatzaak tegen Nederlandse staat

Op 24 juni 2015 won de stichting met 900 andere eisers een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over het landelijke klimaatbeleid. Via de rechtbank werd afgedwongen dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% moet hebben teruggedrongen, in vergelijking met die in 1990. Het door de Nederlandse overheid ingestelde beroep werd op 9 oktober 2018 verworpen, maar de regering kondigde op 16 november aan dat de Nederlandse staat in cassatie gaat bij de Hoge Raad.

Marjan Minnesma, het gezicht van Urgenda gelooft er weinig van dat het de overheid om principes gaat. “Dat zeiden ze bij het vorige beroep ook, en vervolgens maakten ze ook bezwaar op alle inhoudelijke punten in het vonnis.” Volgens Minnesma doet de overheid nog niet veel inspanningen om het arrest op te volgen. “Als ze de uitspraak serieus zouden nemen, dan zouden we al versnelde acties zien. Bijvoorbeeld het sluiten van kolencentrales, of het terugbrengen van de maximumsnelheid op de snelweg.” (Trouw)

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over