Vrijheid van meningsuiting?

Vind je dat de EU-instanties transparant zijn?

PLAY VIDEO ►►► Heeft Europa meer transparantie nodig?

Europa zou een voorbeeld van transparantie moeten zijn. Maar dat is niet.
Rosita Alinckx betoogt dat transparantie van de instanties een strijd is voor sociale gerechtigheid en vrede. Het gebrek aan transparantie van de EU-instellingen, en in het algemeen, heeft geleid tot de bankcrises en -schandalen, belastingparadijzen, corruptie, lobby's en machtsmisbruik.

Wat is jouw mening?

Open full content >>>

Vrijheid van meningsuiting!

PLAY VIDEO ►►► Internet vrij houden! - Birgitta Jónsdóttir

Vrijheid van meningsuiting en informatie is het meest fundamentele recht van de mens.

Open full content >>>

Het belang van privacy?

PLAY VIDEO ►►► Edward Snowden on Free Speech

Privacy en vrije meningsuiting

Privacy gaat niet over iets om te verbergen ...
Privacy gaat over iets om te beschermen.

Privacy is de bron van alle andere rechten.
Het is de basis van waaruit alle andere rechten hun betekenis ontlenen, hun waarde.

Vrijheid van meningsuiting betekent niet zoveel
als je er niet achter kan komen wat je eigenlijk wilt zeggen
en in plaats daarvan moet herhalen wat andere mensen zeggen, wat populair is ...
omdat dát het enige dat veilig is om te zeggen.

Privacy is het recht op het zelf.

Open full content >>>

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over