Moeten menselijke waarden ook onderwezen en gepeild worden op school?

Primary tabs

Scope: 
Type: 
Not thaught and measured

Moeten menselijke waarden ook onderwezen en op één of andere manier gepeild worden op school?

bijvoorbeeld (volgorde zoals in de afbeelding):

kritisch denken - zelfstandigheid
inlevingsvermogen - ondernemen
daadkracht - mededogen
leiderschap - verwonderen
moed - reflecteren
humor - discipline
veerkracht - kritisch denken
creativiteit - nieuwschierigheid
flexibiliteit - samenwerking
out of the box - betrouwbaarheid
motivatie - verantwoordelijkheid
xxx - verdraagzaamheid

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over