Vraag

Is een verenigd Europa meer een politieke of een menselijke kwestie?

Voor EurOpinion is het verenigd Europa geen politieke kwestie of zeker niet alleen. Eerder dan politiek beschouwen wij een verenigd Europa een menselijke kwestie, een gemeenschap van burgers, van mensen in al hun diversiteit die samenleven in deze politieke constructie die nu EU wordt genoemd. Elke individuele persoon, burger, mens, is het kleinste element van een geheel dat, samen, ons verenigd Europa vormt (vanzelfsprekend uit te breiden tot de rest van de wereld, maar om praktische redenen voorlopig alleen EU-landen plus IJsland).

Open full content >>>

Willen we een betere wereld?

Willen we een betere wereld?
Open full content >>>

Wat wil JIJ van de Europese Unie?

PLAY VIDEO ►►► EU: Zelfde! - Anders! - Eruit!

De mening van de Europeanen over de Europese Unie, zoals die nu functioneert, zijn verdeeld. In essentie bestaan er drie standpunten: doorgaan op dezelfde manier, veranderen of eruit stappen.
Als eerste reactie, in welke uitspraak herken jij jezelf het meest op dit moment?

Open full content >>>

Europa: Unie of Gemeenschap?

PLAY VIDEO ►►► Europa: union or community

De term "Europese Unie" is ontstaan met het verdrag van Maastricht in 1992. Voordien was de veelgebruikte naam de "Europese Gemeenschap". Is er een verschil?

Vind je het een prettig idee om in een "Unie" te leven of zou je het voormalige idee van een "Gemeenschap" prettiger vinden? Welke associaties heb je met deze twee termen?

Open full content >>>

Een paar simpele eerste vragen gericht op de individuele europese persoon

EurOpinion beschouwt elke individuele persoon een elementaire bouwsteen, die net zo belangrijk als het geheel, dus we denken dat het interessant, noodzakelijk en, in feite, nuttig is te weten hoe we individueel zijn. Waarschijnlijk geeft dit een beter begrip van Europa als geheel. Waarschijnlijk ook over elkaar en misschien zelfs over onszelf. In de toekomst wil EurOpinion diepgaandere en meer significante kwesties behandelen, maar laten we beginnen met een paar eenvoudige vragen.

Open full content >>>

Begrijp je de Europese Unie?

PLAY VIDEO ►►► How does the EU work?

In theorie is de Europese Unie een entiteit die bestaat voor het welzijn van de burgers. Daarom lijkt het voor de hand te liggen dat inwoners van de EU haar in principe goed zouden moeten begrijpen: weten hoe het werkt, welke voordelen het biedt of hoe zij actief kunnen deelnemen om het te verbeteren, onder andere.

Open full content >>>

Schotland onafhankelijk na BREXIT?

PLAY VIDEO ►►► Schotland onafhankelijk na BREXIT?

In 2014 hield Schotland een nationaal referendum. De kiezers werd gevraagd: "Moet Schotland een onafhankelijk land worden?" 45% van de stemmers antwoordde ja en 55% antwoordde nee, met een participatie van 85%. (wikipedia EN).

De belangrijkste reden voor veel nee-kiezers was het feit dat ze Schotland in de EU wilden houden. Nu Brexit Schotland uit de EU haalt, is de kans groot dat er een nieuw Schots referendum komt.

Open full content >>>

Is een betere wereld mogelijk?

Is een betere wereld mogelijk?
Open full content >>>

Moeten menselijke waarden ook onderwezen en gepeild worden op school?

Not thaught and measured

Moeten menselijke waarden ook onderwezen en op één of andere manier gepeild worden op school?

bijvoorbeeld (volgorde zoals in de afbeelding):

kritisch denken - zelfstandigheid
inlevingsvermogen - ondernemen
daadkracht - mededogen
leiderschap - verwonderen
moed - reflecteren
humor - discipline
veerkracht - kritisch denken
creativiteit - nieuwschierigheid
flexibiliteit - samenwerking
out of the box - betrouwbaarheid
motivatie - verantwoordelijkheid
xxx - verdraagzaamheid

Open full content >>>

Slepende EU legalisatie: abortus, cannabis, prostitutie...

Er zijn verschillende slepende legalisatiekwesties die publieke discussie uitlokken en soms zelfs protesten, voor of tegen, in de verschillende landen van Europa. In essentie gaat het erom of ze moreel aanvaardbaar zijn of niet. Wat is jouw standpunt? Denk je dat dit soort kwesties eigenlijk op Europees niveau moeten worden bepaald?

Open full content >>>

Het huidige EU-model, obsoleet?

Een nieuw model!
Open full content >>>

Heeft Europa een ander niveau van denken nodig?

Een ander niveau van denken! (Einstein)

European Elections, 23 - 26 May.

You cannot solve problems at the same level that created them.

Einstein was wise. You can be to, letting them hear your voice (again).

All those in Europa who defend Nature, Climate and Future, especially young people, now have an exceptional opportunity to take one step more beyond manifesting in streets and spread awareness. You have the chance to let them hear your voice again and this time to bring about real political change towards the kind of society you were manifesting for. Don't miss this chance!

Open full content >>>

WEES de verandering!

Wees de verandering!

Een essentiële stap om het ware potentieel van Europa en de Europeanen te ontsluiten, is een EU die meer door de burgers wordt geleid (bottom-up) dan door de politici (top-down). Het gezond verstand, de creativiteit en de inspiratie van de collectieve Europese burgers zelf kunnen zeer geldige oplossingen bieden, die die van de politici kunnen verbeteren of zelfs overtreffen. Als burgers meer kunnen participeren in onze continentale gemeenschap, kunnen we als geheel werkelijk betrokken zijn bij de verandering die we willen zien.

Open full content >>>

Is een beter Europa een bijdrage aan een betere wereld?

Een beter Europa voor een betere Wereld?
Open full content >>>

Heeft Europa het potentieel om beter te zijn?

Het potentieel van Europa?
Open full content >>>

Kan de publieke opinie het potentieel van Europa sturen?

Kan de publieke opinie het potentieel van Europa sturen?
Open full content >>>

Eerste "gedachtenketen"

Hartelijk dank dat je de tijd hebt genomen om de eerste, ingekorte, gedachteketen te volgen en in te vullen.

Open full content >>>

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over