Een Europese Droom

Primary tabs

Europa satellite

EurOpinion heeft een droom. Een Europese Droom.
Tot enkele decennia terug, deelde de overgrote meerderheid van de Europeanen deze droom. Helaas is die droom nu voor veel Europeanen vervaagd of verdwenen omdat de Europese Unie, zoals die nu bestaat, die droom duidelijk niet dekt. Tegenwoordig zijn veel mensen Eurosceptisch of menen zelfs uit het verenigd Europa te willen stappen.
Echter, die Europese Droom en de huidige Europese Unie zijn twee volledig verschillende interpretaties van een "verenigd Europa" en vaak zelfs tegenovergesteld. Europinion is ervan overtuigd dat de Europese Droom krachtig genoeg is om de falende EU te boven te komen, als de Europese burgers maar voorzien worden van de kennis en het bewustzijn om dit onderscheid te kunnen maken.

Teloorgang van de wereldmaatschappij
Europinion denkt dat deze teloorgang van de "Europese Droom" in de afgelopen decennia niet los gezien kan worden van de algemene teloorgang van de wereldmaatschappij en onze planeet in dezelfde periode, zoals deze door veel mensen over de hele aardbol beleefd wordt met financiële en sociale crises, met oorlogen en migraties, met gemanipuleerd voedsel en toename van chronische ziektes, met grootschalige verwoesting van de natuur (Ecocide) dat geleid heeft tot verlies aan biodiversiteit en verandering van het klimaat. Deze en vele andere problemen zijn aan elkaar gekoppeld. Elk van deze problemen overstijgt de capaciteit van individuele naties om ze op te lossen en het is duidelijk dat ze alleen overwonnen kunnen worden als verscheidene landen samenwerken om een blok vormen, dat sterk genoeg is om in elk geval een begin te maken aan de zeer grote verandering die nodig is om de teloorgang te stoppen en eventueel een voorbeeld te stellen voor de rest van de wereld.

De visie van EurOpinion is, dat het verenigd Europa van de Droom het potentieel heeft dat blok te zijn.

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over