Visie: het potentiëel van Europa

Primary tabs

Elk van de vele wereldwijde problemen overstijgt de capaciteit van individuele naties om ze op te lossen en het is duidelijk dat ze alleen overwonnen kunnen worden als verscheidene landen samenwerken om een blok vormen, dat sterk genoeg is om in elk geval een begin te maken aan de zeer grote verandering die nodig is om de teloorgang te stoppen en eventueel een voorbeeld te stellen voor de rest van de wereld.

Het potentieel van een verenigd Europa
De visie van EurOpinion is, dat het verenigd Europa van de Droom zo'n blok kan zijn. Misschien wel het enige. Het gecombineerde potentieel van Europa op financieel, technologisch en sociaal gebied, maar zeker ook van bewustzijn, wil en bereidheid onder de bevolking, overtreft dat van elk ander bestaand machtsblok in de wereld (VS, China, Rusland of mogelijk zuid-Amerika). Als Europa dit potentieel daadwerkelijk vrij weet te maken in harmonieuze samenwerking, dan kunnen er eindelijk daadwerkelijke stappen gezet worden naar een beter Europa, mogelijk als voorbeeld om te volgen naar een betere wereld.

Potentieel in de burgers in plaats van de politiek
EurOpinion is van mening dat dit potentieel veel meer besloten ligt in het collectief van haar individuele burgers en het gezond verstand dan in de huidige, klassieke politiek en bewerkelijke expertise, waar vaak alleen nationaal of zelfs persoonlijk (financieel) belang doorslaggevend blijken te zijn waardoor het hele uitgangspunt van een collectief Europa, de "Europese Droom", volledig ondermijnd wordt.

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over