Onderwijs

Helpen scholen onze kinderen hun passie te vinden?

PLAY VIDEO ►►► Opleiden voor passie.
Open full content >>>

Heeft Europa een ander schoolsysteem nodig?

PLAY VIDEO ►►► Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson

In zijn populaire TED talk "Doden scholen de creativiteit?" trekt Sir Ken Robinson de geldigheid in twijfel van bestaande onderwijs- en scholingssystemen als voorbereiding voor de toekomst. Een erg leuke maar tegelijkertijd diepgaande toespraak die je tot nadenken stemt.

Ik geloof dat onze enige hoop voor de toekomst bestaat uit het aannemen van een nieuwe visie op de menselijke ecologie. Eén waarbij we onze opvattingen vernieuwen over de rijkdom van het menselijk vermogen.

Open full content >>>

Moet Europa het onderwijssysteem uit Finland adopteren?

PLAY VIDEO ►►► They should have more time to be kids

Finland wordt vaak genoemd als het land met het meest alternatieve en vrije onderwijssysteem in Europa met de hoogste scores voor taal, wiskunde en wetenschappen in de driejaarlijkse internationale PISA tests voor 15-jarige scholieren (een programma van de OESO).

Open full content >>>

Moeten menselijke waarden ook onderwezen en gepeild worden op school?

Not thaught and measured

Moeten menselijke waarden ook onderwezen en op één of andere manier gepeild worden op school?

bijvoorbeeld (volgorde zoals in de afbeelding):

kritisch denken - zelfstandigheid
inlevingsvermogen - ondernemen
daadkracht - mededogen
leiderschap - verwonderen
moed - reflecteren
humor - discipline
veerkracht - kritisch denken
creativiteit - nieuwschierigheid
flexibiliteit - samenwerking
out of the box - betrouwbaarheid
motivatie - verantwoordelijkheid
xxx - verdraagzaamheid

Open full content >>>

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over