Video

Welke prioriteit geef jij het klimaat in deze EU verkiezingen?

PLAY VIDEO ►►► Greta Thunberg - Europese Verkiezingen

"Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van het antwoord van Europa op de klimaatcrisis. De komende Europese verkiezingen in mei zijn een belangrijk moment voor de Europese burgers om hun stem te laten horen en meer klimaatactie van hun vertegenwoordigers te eisen." zegt Climate Action Network (CAN) Europa, Brussel, België.

Deze verkiezingen kies jij het nieuwe Europees Parlement voor de komende vijf jaar. We doen het allemaal. Als je een betere klimaatpolitiek op Europees niveau wilt dan is dit je kans! Het zal bovendien ook op nationaal niveau een positief effect hebben. Het is een mogelijkheid voor een beter Europa en Planeet die we niet mogen missen. Er komt geen nieuwe kans tot 2024.

Na de beoordeling van CAN scoren drie Europese fracties goed voor het klimaat:

 

Lijst van politieke partijen die wel belang hechten aan het klimaat, per land:

(zie complete pagina voor alle referenties)

Open full content >>>

Moet Europa discriminatie tegengaan?

PLAY VIDEO ►►► Europa, discriminatie tegengaan

Europese verkiezingen 23-26 mei 2019
Europa is de regio van de wereld met het hoogste niveau van gelijkheid in de wereld. Toch is er nog steeds veel ongelijkheid en onrecht.
Moet Europa een einde te maken aan dit gebrek aan gelijkheid?

Open full content >>>

Vind je dat de EU-instanties transparant zijn?

PLAY VIDEO ►►► Heeft Europa meer transparantie nodig?

Europa zou een voorbeeld van transparantie moeten zijn. Maar dat is niet.
Rosita Alinckx betoogt dat transparantie van de instanties een strijd is voor sociale gerechtigheid en vrede. Het gebrek aan transparantie van de EU-instellingen, en in het algemeen, heeft geleid tot de bankcrises en -schandalen, belastingparadijzen, corruptie, lobby's en machtsmisbruik.

Wat is jouw mening?

Open full content >>>

Ken je Europa, als gemeenschap van mensen?

PLAY VIDEO ►►► europa-comunidad

Eén ding is de EU als politieke entiteit waar je meer of minder achter kan staan, of zelfs helemaal niet.

Maar hoe zie je het, niet in een politieke zin, maar Europa als gemeenschap? Ons kleine continent geniet een rijke diversiteit aan mensen, culturen en talen. Hoe goed ken je de gemeenschap van mensen, binnen deze politieke unie waar je in woont?

Om te beginnen, hoeveel interactie heb je met andere Europeanen in je dagelijks leven?

Open full content >>>

Helpen scholen onze kinderen hun passie te vinden?

PLAY VIDEO ►►► Opleiden voor passie.
Open full content >>>

Heeft Europa een ander schoolsysteem nodig?

PLAY VIDEO ►►► Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson

In zijn populaire TED talk "Doden scholen de creativiteit?" trekt Sir Ken Robinson de geldigheid in twijfel van bestaande onderwijs- en scholingssystemen als voorbereiding voor de toekomst. Een erg leuke maar tegelijkertijd diepgaande toespraak die je tot nadenken stemt.

Ik geloof dat onze enige hoop voor de toekomst bestaat uit het aannemen van een nieuwe visie op de menselijke ecologie. Eén waarbij we onze opvattingen vernieuwen over de rijkdom van het menselijk vermogen.

Open full content >>>

Een wet om van ecocide een internationale misdaad maken?

PLAY VIDEO ►►► Stop Ecocide - change the law

Om het proces te versnellen, om van ecocide de vijfde internationale misdaad tegen vrede te maken, biedt  Mission LifeForce iedereen de mogelijkheid om er deel van uit te maken en het voor het leven te ondersteunen in minder dan het bestellen een hamburgermenu, zowel in tijd als in kosten. Het helpt tegelijkertijd de juridische back-up te vergroten van de activisten 'aan het front' in het geval ze worden gearresteerd.

Open full content >>>

Sexuele vrijheid, een fundamenteel recht van de mens?

PLAY VIDEO ►►► True Gender Equality - Ban Ki Moon

Full gender equality!Of zoals Ban Ki-Moon het uit heeft gedrukt in zijn historische voordracht van 2012 als secretaris-general van de Verenigde Naties, over de gelijkheid van lesb

Open full content >>>

Ondersteun je de wereldwijde klimaatstakingen van scholieren?

PLAY VIDEO ►►► Global Climate Strike II

Wereldwijde Klimaatstaking II op 24 Mei

Het begon allemaal met Greta Thunberg (toen 15 jaar oud) die een actie organiseerde buiten de Zweedse Riksdag (parlement), met een bord met de tekst "Skolstrejk för klimatet" of "Schoolstaking voor het klimaat" in augustus 2018.

Open full content >>>

Moet Europa het onderwijssysteem uit Finland adopteren?

PLAY VIDEO ►►► They should have more time to be kids

Finland wordt vaak genoemd als het land met het meest alternatieve en vrije onderwijssysteem in Europa met de hoogste scores voor taal, wiskunde en wetenschappen in de driejaarlijkse internationale PISA tests voor 15-jarige scholieren (een programma van de OESO).

Open full content >>>

Moeten rechtbanken de overheden veroordelen voor slecht klimaatbeleid? In Nederland is het al gebeurd.

PLAY VIDEO ►►► Urgenda wint tweemaal klimaatzaak tegen Nederlandse staat
Open full content >>>

De Fibonacci reeks

PLAY VIDEO ►►► The Fibonacci sequence

Fibonacci is de naam van een Italiaanse wiskundige die in het jaar 1202 een heel speciale nummerreeks in Europa introduceerde die al eeuwenlang in India bekend was.

De regel van deze reeks is zo eenvoudig dat zelfs kinderen het kunnen begrijpen en zelfs 'uitvinden'. Te beginnen met 0 en 1, elk volgend nummer is de som van de vorige twee: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ... en zo verder tot in het oneindige.

Open full content >>>

Kwantumtheorie - verstrengeling

PLAY VIDEO ►►► Quantum entanglement

Kwantumfysica staat aan de basis van alle bestaan. Het impliceert materie, energie, ruimte, mogelijk vibratie en tijd en misschien zelfs de realiteit. Tot een paar honderd jaar geleden was het leven eenvoudig en was alle materie uit atomen opgebouwd. Ze werden beschouwd als de kleinste ondeelbare delen van de materie alsof het kleine knikkers waren.

Open full content >>>

Al Dat We Delen

PLAY VIDEO ►►► All That We Share

We leven in een tijd en een samenleving waarin we mensen in één oogopslag in hokjes stoppen. Maar misschien hebben we meer gemeen dan we denken?

Open full content >>>

Geven we vorm aan de realiteit met onze gedachten?

PLAY VIDEO ►►► Conscious Earth

Een fundamentele conclusie van de nieuwe kwantumfysica erkent dat de waarnemer de realiteit schept met het bewustzijn. Als waarnemers zijn we volgens deze wetenschap persoonlijk betrokken bij het creëren van onze eigen realiteit door de manier waarop we denken. Natuurkundigen zijn gedwongen toe te geven dat het universum een ​​"mentale" constructie is.

Open full content >>>

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over