Heeft Europa een ander schoolsysteem nodig?

Primary tabs

Scope: 
Type: 
Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson

In zijn populaire TED talk "Doden scholen de creativiteit?" trekt Sir Ken Robinson de geldigheid in twijfel van bestaande onderwijs- en scholingssystemen als voorbereiding voor de toekomst. Een erg leuke maar tegelijkertijd diepgaande toespraak die je tot nadenken stemt.

Ik geloof dat onze enige hoop voor de toekomst bestaat uit het aannemen van een nieuwe visie op de menselijke ecologie. Eén waarbij we onze opvattingen vernieuwen over de rijkdom van het menselijk vermogen.

Ons opleidingssyteem over de hele wereld is ontstaan om tegemoet te komen aan de behoefte van de industrialisatie. Het heeft onze geesten uitgebuit zoals we roofbouw plegen op de aarde wanneer we op zoek gaan naar een specifieke grondstof. In de toekomst zal dit niet meer voldoen.

We moeten opnieuw bepalen op welke fundamentele beginselen we onze kinderen onderwijzen. 

We moeten onze creative capaciteiten zien als de rijkdom die ze zijn en onze kinderen zien als de hoop die ze zijn. Onze taak is om hun hele wezen te onderwijzen zodat ze deze toekomst kunnen confronteren. Het is onze plicht hen te helpen er iets van te maken.

Enkele tientallen jaren geleden heeft Finland radicaal afstand genomen van dit geglobaliseerde onderwijssysteem met verbluffende resultaten.

 

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over