Kwantumtheorie - verstrengeling

Primary tabs

Scope: 
Type: 
Quantum entanglement

Kwantumfysica staat aan de basis van alle bestaan. Het impliceert materie, energie, ruimte, mogelijk vibratie en tijd en misschien zelfs de realiteit. Tot een paar honderd jaar geleden was het leven eenvoudig en was alle materie uit atomen opgebouwd. Ze werden beschouwd als de kleinste ondeelbare delen van de materie alsof het kleine knikkers waren.

Nu (sinds het begin van de 20e eeuw) is het bekend dat het atoom zelf uit quarks bestaat. En quarks kunnen op hun beurt nog bestaan ​​uit nog kleinere en raardere dingen, strings genoemd. Strings zouden niet meer zijn dan alleen maar een soort vibrationele substantie die zichzelf kan voordoen als materie of energie of zelfs 'niets'. Op deze kleine niveaus zijn normale, intuïtieve en begrijpelijke (Newtoniaanse) natuurwetten niet meer van toepassing. Alles op dit niveau is 'raar', een mysterie en vaak onbegrijpelijk.

Enkele van deze rare kenmerken van subatomaire deeltjes:

  • ze kunnen op twee of meer plaatsen tegelijk zijn
  • ze kunnen door vaste objecten gaan
  • ze kunnen schijnbaar achteruit gaan in de tijd en het verleden veranderen
  • ze reageren op bewuste observatie
  • ze kunnen direct worden gekoppeld en "communiceren" over elke afstand (verstrengeling)

Al deze karakteristieken werden eerst getheoretiseerd door middel van wiskundige vergelijkingen en vervolgens keer op keer bevestigd in wetenschappelijke experimenten.

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over