Wetenschap

De wetenschap als waardering voor de natuur, het universum en voor de wereld die ons omringt!

PLAY VIDEO ►►► Carl Sagan 1980

Bij EurOpinion zijn we van mening, dat het kennen en bewust zijn van hoe de natuur, het universum en de wereld die ons omringt functioneren een verrijking is van iemands leven. Deze kennis verhoogt de waardering en de liefde voor deze natuur, dit universum, deze wereld en, uiteindelijk, het leven zelf. In zekere zin is het vergelijkbaar met de liefde voor muziek of andere kunstvormen.

Open full content >>>

De Fibonacci reeks

PLAY VIDEO ►►► The Fibonacci sequence

Fibonacci is de naam van een Italiaanse wiskundige die in het jaar 1202 een heel speciale nummerreeks in Europa introduceerde die al eeuwenlang in India bekend was.

De regel van deze reeks is zo eenvoudig dat zelfs kinderen het kunnen begrijpen en zelfs 'uitvinden'. Te beginnen met 0 en 1, elk volgend nummer is de som van de vorige twee: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ... en zo verder tot in het oneindige.

Open full content >>>

Kwantumtheorie - verstrengeling

PLAY VIDEO ►►► Quantum entanglement

Kwantumfysica staat aan de basis van alle bestaan. Het impliceert materie, energie, ruimte, mogelijk vibratie en tijd en misschien zelfs de realiteit. Tot een paar honderd jaar geleden was het leven eenvoudig en was alle materie uit atomen opgebouwd. Ze werden beschouwd als de kleinste ondeelbare delen van de materie alsof het kleine knikkers waren.

Open full content >>>

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over