Europa

Een beter Europa voor een beter klimaat?

PLAY VIDEO ►►► Een beter Europa voor een beter klimaat?

Europese verkiezingen 23 - 26 mei 2019
MAAK de verandering die je in het systeem wilt zien in plaats van het klimaat!

Europese lente - https://europeanspring.net/

Open full content >>>

Is een verenigd Europa meer een politieke of een menselijke kwestie?

Voor EurOpinion is het verenigd Europa geen politieke kwestie of zeker niet alleen. Eerder dan politiek beschouwen wij een verenigd Europa een menselijke kwestie, een gemeenschap van burgers, van mensen in al hun diversiteit die samenleven in deze politieke constructie die nu EU wordt genoemd. Elke individuele persoon, burger, mens, is het kleinste element van een geheel dat, samen, ons verenigd Europa vormt (vanzelfsprekend uit te breiden tot de rest van de wereld, maar om praktische redenen voorlopig alleen EU-landen plus IJsland).

Open full content >>>

Moet Europa discriminatie tegengaan?

PLAY VIDEO ►►► Europa, discriminatie tegengaan

Europese verkiezingen 23-26 mei 2019
Europa is de regio van de wereld met het hoogste niveau van gelijkheid in de wereld. Toch is er nog steeds veel ongelijkheid en onrecht.
Moet Europa een einde te maken aan dit gebrek aan gelijkheid?

Open full content >>>

Wat wil JIJ van de Europese Unie?

PLAY VIDEO ►►► EU: Zelfde! - Anders! - Eruit!

De mening van de Europeanen over de Europese Unie, zoals die nu functioneert, zijn verdeeld. In essentie bestaan er drie standpunten: doorgaan op dezelfde manier, veranderen of eruit stappen.
Als eerste reactie, in welke uitspraak herken jij jezelf het meest op dit moment?

Open full content >>>

Europa: Unie of Gemeenschap?

PLAY VIDEO ►►► Europa: union or community

De term "Europese Unie" is ontstaan met het verdrag van Maastricht in 1992. Voordien was de veelgebruikte naam de "Europese Gemeenschap". Is er een verschil?

Vind je het een prettig idee om in een "Unie" te leven of zou je het voormalige idee van een "Gemeenschap" prettiger vinden? Welke associaties heb je met deze twee termen?

Open full content >>>

Wil jij dat de economische politiek in Europa transparant is?

PLAY VIDEO ►►► Heeft Europa meer transparantie nodig?

Europa zou een voorbeeld van transparantie moeten zijn. Maar dat is niet.
Rosita Alinckx betoogt dat transparantie van de instanties een strijd is voor sociale gerechtigheid en vrede. Het gebrek aan transparantie van de EU-instellingen, en in het algemeen, heeft geleid tot de bankcrises en bankschandalen, belastingparadijzen, corruptie, lobby's en machtsmisbruik.

Open full content >>>

Een paar simpele eerste vragen gericht op de individuele europese persoon

EurOpinion beschouwt elke individuele persoon een elementaire bouwsteen, die net zo belangrijk als het geheel, dus we denken dat het interessant, noodzakelijk en, in feite, nuttig is te weten hoe we individueel zijn. Waarschijnlijk geeft dit een beter begrip van Europa als geheel. Waarschijnlijk ook over elkaar en misschien zelfs over onszelf. In de toekomst wil EurOpinion diepgaandere en meer significante kwesties behandelen, maar laten we beginnen met een paar eenvoudige vragen.

Open full content >>>

Ken je Europa, als gemeenschap van mensen?

PLAY VIDEO ►►► europa-comunidad

Eén ding is de EU als politieke entiteit waar je meer of minder achter kan staan, of zelfs helemaal niet.

Maar hoe zie je het, niet in een politieke zin, maar Europa als gemeenschap? Ons kleine continent geniet een rijke diversiteit aan mensen, culturen en talen. Hoe goed ken je de gemeenschap van mensen, binnen deze politieke unie waar je in woont?

Om te beginnen, hoeveel interactie heb je met andere Europeanen in je dagelijks leven?

Open full content >>>

Begrijp je de Europese Unie?

PLAY VIDEO ►►► How does the EU work?

In theorie is de Europese Unie een entiteit die bestaat voor het welzijn van de burgers. Daarom lijkt het voor de hand te liggen dat inwoners van de EU haar in principe goed zouden moeten begrijpen: weten hoe het werkt, welke voordelen het biedt of hoe zij actief kunnen deelnemen om het te verbeteren, onder andere.

Open full content >>>

BREXIT beter voor Europa?

PLAY VIDEO ►►► BREXIT beter voor Europa?

Niemand lijkt ooit gevraagd te hebben wat de rest van de Europese burgers van Brexit vinden.

In een artikel van nog voor het referendum concludeerde Paul Degrauwe dat het niet in het belang van de EU is om een land in de unie te behouden dat vijandig blijft tegenover "de acquis communautaire" en dat een strategie zal volgen om het verder te ondermijnen.

Open full content >>>

Helpen scholen onze kinderen hun passie te vinden?

PLAY VIDEO ►►► Opleiden voor passie.
Open full content >>>

Schotland onafhankelijk na BREXIT?

PLAY VIDEO ►►► Schotland onafhankelijk na BREXIT?

In 2014 hield Schotland een nationaal referendum. De kiezers werd gevraagd: "Moet Schotland een onafhankelijk land worden?" 45% van de stemmers antwoordde ja en 55% antwoordde nee, met een participatie van 85%. (wikipedia EN).

De belangrijkste reden voor veel nee-kiezers was het feit dat ze Schotland in de EU wilden houden. Nu Brexit Schotland uit de EU haalt, is de kans groot dat er een nieuw Schots referendum komt.

Open full content >>>

De Europese Droom?

PLAY VIDEO ►►► European Dreaming

Tot enkele decennia geleden deelde de overgrote meerderheid van Europese burgers een gemeenschappelijke droom, een Europese droom.

Open full content >>>

Een frisse kijk op Europa?

PLAY VIDEO ►►► A fresh look at Europa

Toen het eenmaal mogelijk leek om vrede als vanzelfsprekend te beschouwen in Europa, werd de aandacht steeds meer gericht op industrie en economie, als een volgende stap in de Europese Droom: de welvaart. Tot op zekere hoogte werd dit bereikt, maar daarna lijkt het uit de hand gelopen te zijn.

Open full content >>>

Europa's potentieel?

PLAY VIDEO ►►► The European Tree carries many different types of fruit

Onze wereld staat voor veel fundamentele problemen die het vermogen van individuele landen om ze op te lossen te boven gaan. Als we deze problemen niet snel aanpakken in een grootschalige collectieve menselijke inspanning, zal de mondiale samenleving of zelfs de planeet zelf het einde van deze eeuw misschien niet halen, althans niet op een gezonde manier. In feite heeft een aanzienlijk deel van de menselijke en dierlijke bevolking en verontrustende delen van de aarde dat punt al bereikt en doen niet anders dan vechten voor hun loutere overleving.

Open full content >>>

Missie: stimuleren en versterken van Europese Publieke Opinie

Een frisse blik op Europa.

Europa is een een frisse blik waard!
EurOpinion omarmt als haar missie: het bijdragen aan een nieuwe blik op en een positievere beeldvorming van het verenigd Europa in de algemene kennis en het collectief bewustzijn van de Europese burgers en waar mogelijk het opnieuw tot leven brengen van de Europese Droom.
Wij zijn van mening dat de Europese verkiezingen in mei van dit jaar 2019 een kans zijn voor die frisse blik.

 

Open full content >>>

A Green New Deal for Europa.

PLAY VIDEO ►►► Green New Deal (gen)
Open full content >>>

Moet Europa het onderwijssysteem uit Finland adopteren?

PLAY VIDEO ►►► They should have more time to be kids

Finland wordt vaak genoemd als het land met het meest alternatieve en vrije onderwijssysteem in Europa met de hoogste scores voor taal, wiskunde en wetenschappen in de driejaarlijkse internationale PISA tests voor 15-jarige scholieren (een programma van de OESO).

Open full content >>>

Something radical for Europa like: Democracy!

PLAY VIDEO ►►►

Er is een dorst en een honger voor iets buitengewoon radicaals in Europa,
zoals bijvoorbeeld: Democratie!

Open full content >>>

Moeten menselijke waarden ook onderwezen en gepeild worden op school?

Not thaught and measured

Moeten menselijke waarden ook onderwezen en op één of andere manier gepeild worden op school?

bijvoorbeeld (volgorde zoals in de afbeelding):

kritisch denken - zelfstandigheid
inlevingsvermogen - ondernemen
daadkracht - mededogen
leiderschap - verwonderen
moed - reflecteren
humor - discipline
veerkracht - kritisch denken
creativiteit - nieuwschierigheid
flexibiliteit - samenwerking
out of the box - betrouwbaarheid
motivatie - verantwoordelijkheid
xxx - verdraagzaamheid

Open full content >>>

Vragen per categorie

Essentie

Hou van Europa♥?

Europa van de mensen

Europa van de politiek

Natuur op de eerste plaats?

Vrijheid van meningsuiting?

Gelijkheid?

Non-profit gaan?

Bankgeheim afschaffen?

Onderwijs

Wetenschap

Over